<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Årringen 1999

  • Forside på tidsskriftet "Årringen 1999". (Foto/Photo)
    1/1
    Fetsund lenser

Innhold

Historien bak lensemuseet i Fetsund

Lensemiljøet bevart i billedkunsten

Langs lensene

Køla-Pålsen - en katt blant hermeliner

Millioner av stokker passerte

Fethakan

Fløting over Øyeren i 400 år

Lesar-Jens, geni eller bygdeoriginal?

Påling ved lensene

Gahnsbruket - et sagbruk i Fet

Harry Kvebæk: Fetsund Lenser må videreutvikles

Bunntømmeropptaking som museumsaktivitet

Museumsgründeren Kristen G. Bjerke

Gamle ord -fra glemmeboka til minneboka

Romeriksdialekta - blant de mest undertrykte

NØN -et sted for naturglede

Følelser til vann

Redaksjon

Lena Opseth (redaktør)
Mette Jakobsen
Per Emil Berg
Bjarne Bergersen
Vidar Berg-Pedersen

Trykk

Trine Elvestrand Johansen (forretningsfører)
Anne Bang-Steinsvik (grafisk design)
Trykkeri PDC Tangen AS
Opplag 2500

Gammelt foto av lensearbeidere med fløterhaker som poserer for foto ute på lenseanlegget i elva.

Årringen 1999