Hopp til hovedinnhold

Nordre Øyeren naturreservat - Norges Amazonas

Nordre Øyeren naturreservat er Nord-Europas største innlandsdelta og er det unikt gruntvanns- og mudderområde. Deltaet huser tusenvis av rastende fugler på vår- og høsttrekket, noen av Norges største gjedder og en frodig skogsnatur som møter deg hvis du ferdes i båt.

 • 1/1
  Nordre Øyeren Øystein Søbye

Våtmarksområdet er en vannbotanisk perle i nordisk sammenheng, huser en rekke amfibie- og krypdyrarter, insekter og pattedyr og er landets mest fiskerike innsjø med 25 ulike fiskeslag. Nordre Øyeren er en svært viktig rasteplass for fuglene vår og høst og her sees årlig tusenvis av ender, gjess, svaner og vadefugler. 


Nordre Øyeren ble naturreservat i 1975 fordi man innså områdets viktige naturverdier – spesielt som rasteområde for fuglene. I 1992 ble deltaområdet Leira danner i innløpet til Nitelva også fredet som naturreservat og utgjør en naturlig forlengelse av området i nord. I 1985 fikk området også den internasjonalt viktige statusen som ramsarområde – denne statusen gis kun til de aller viktigste våtmarksområdene i Norge og verden. Ramsarområdene i verden utgjør «blå perler» på trekkrutene til fuglene og er trygge «havner» de kan hvile og søke føde i på sin farefulle ferd langs kloden vår. 


I tillegg har Nordre Øyeren status som IBA (Important Bird Area) og et Emerald Network området, begge er internasjonale betegnelser på høy kvalitet innenfor biologisk mangfold.

 • 1/4
  Beveren koser seg i naturreservatet. Øystein Søbye
 • 2/4
  Høst i deltaet. Fetsund lenser
 • 3/4
  Vinter i Øyeren-deltaet. Fetsund lenser
 • 4/4
  Tursti. Fetsund lenser
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1