<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Oppsaltunet

Tunet er museets storgård og er sammensatt av bygninger fra ulike steder.

Om tunet

Slike gårder hadde vanligvis mange hus, gjerne flere bolighus, våningshus og kårstue. 

Hvert bolighus kunne ha sin egen bu og i tillegg hadde ofte hvert dyreslag eget fjøs. Her er fjøsene og låven slått sammen til en langlåve, som vi kjenner igjen fra de store røde driftsbygningene som ble vanlig fra slutten av 1800-tallet. 

Brannfarlige bygninger som kjone og smie ble gjerne lagt litt utenfor gårdstunet.

⬅ Oversikt over friluftmuseet