<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Sammenbygd låve og fjøs

Raske fakta

  • Låven er bygd ca. 1800
  • Fjøset og låven er bygd sammen
  • Låven er fra Søgarn, Åsgard og fjøset i fra Vestgarn, Ås. Begge gårder er fra Åsleia nord for bygdetunet
  • Låve og fjøs. (Foto/Photo)
    Låve og fjøs. Foto: MiA

I fjøset er det plass til ca. 20 kyr. Det er ingen gjødselkjeller under fjøset, så møkka måtte måkes ut. Når den ble liggende utendørs, mista den mye av næringsverdien. Derfor gikk en seinere over til å bygge gjødselkjellere under fjøset. Dette gjorde arbeidet med møkkinga lettere også, for da kunne en bare måke møkka ned i en luke i gulvet i fjøset, i stedet for å bære den ut.

Låven har to kjørebruer, noe som var vanlig på større garder. Slike låver ble gjerne kalt ”8-veggete”. Låven skulle romme avlinga både for kårfolket og gårdbrukeren.

Andre bygninger på Oppsaltunet: