<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Åpningstider og priser

Eidsvoll bygdetun og Okkupasjonsmuseet

  • Tegning av bygdetunet.
    Tegning av bygdetunet. MiA

Åpent:  
Juni - august: 
tirsdag - søndag kl. 12-16 

Priser: 

  • Voksne: 60,- 
  • Barn: 30,-

Billetter kan kjøpes i Landhandleriet (se punkt nr. 8 på tegningen) og inkluderer både bygdetunet og Okkupasjonsmuseet.

Grupper kan bestille omvisning/besøk utenom åpningstid. Ta kontakt!

St. Pauls gruve, Feiring jernverk og Carsten Ankers lysthus

Jernverket er åpent for turgåere året rundt. Smia og lysthuset er åpent ved arrangementer. 

For omvisninger kontakt Feiring jernverks venner.