<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />
 (Foto/Photo)

Om Eidsvoll museum

Eidsvoll museum består av Eidsvoll bygdetun og Okkupasjonsmuseet, Feiring jernverk, Carsten Ankers lysthus og St. Pauls gruve i Feiring, og Bodinsmia ved Minnesund.

Brukerråd og samarbeid

Eidsvoll museum drives av MiA - Museene i Akershus for Eidsvoll kommune i samarbeid med flere lokale venneforeninger. Vi samarbeider også med Eidsvoll historielag og Eidsvoll husflidslag.

I brukerrådet for Eidvsoll museum sitter representanter for Eidsvoll kommune, både fra administrasjonen og fra politisk hold, representanter for Feiring Jernverks venner, Bygdetunets venner, Eidsvoll forsvarsforening, Eidsvoll historielag og fra MiA/Eidsvoll museum.