<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Bygdetunets venner - for et levende museum

Vi vil gjerne ha med DEG som medlem. I tillegg til inntekter vi skaffer til veie ved arrangementer og søndagskafé er vi helt avhengige av medlemmer. 

Vi trenger også dugnadsinnsats, og har du mulighet til å sette av 2-3 dager på tunet i sommer kan vi tilby et godt miljø og en hyggelig adspredelse i hverdagen.

Vi har arbeidsgrupper som tar seg av kjøkken, servering og vedlikehold.

For mer informasjon kan du kontakte leder for Gunda Mortensen, gundm@online.no, tlf. 91 88 25 27


Priser: familiemedlemskap kr. 150,- 
             enkeltmedlemsskap kr. 100,-.

Kontonr. 2050 39 51623