<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />
Flere barn som står rundt et melkeseparator og ser på hvordan melk separeres (Foto/Photo)

Undervisningsopplegg

Bygdetunet er åpent for skoler hele året, med og uten omvisning.

For besøk på egen hånd vil vi gjerne at dere registrerer dere hos Eidsvoll kommunes innbyggertorg post@eidsvoll.kommune.no / tlf. 66 10 70 00). Da kan vi unngå kollisjon og vi får bedre oversikt over hvor mange som bruker museet.

For å bestille omvisning kontakt Trine Grønn Iversen.

Tilpassede omvisninger etter ønske

Museet skreddersyr omvisninger etter alder og temaønsker. Vi kan også arrangere historiske rebusløp.

Den kulturelle skolesekken

Alle skoleelever i Eidsvoll besøker Bygdetunet i 2. klasse som del av Den kulturelle skolesekken. Det er Bygdetunets venner og Eidsvoll kommune som arrangerer dette. Elevene får være med og bake i bakeriet, møte husmannsfolket på husemannsplassen og leke gammeldagse leker. 

Alle skoleelever i Eidsvoll besøker St. Pauls gruve i 10. klasse som del av den kulturelle skolesekken. Det er Feiring jernverks venner og Feiringteateret som arrangerer dette sammen med Eidsvoll kommune. Elevene vandrer i gruva, ser på jernverksteater og lærer om geologi.