<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Feiring jernverks venner

Feiring jernverks venner står for alle aktivitetene i jernverket, lysthuset og St. Pauls gruve. De har sin egen nettside, sammen med Jernverksteatert.

  • Et teaterstykke med mennesker kledd i roller
    Teaterstykke på Jernverkshelgen Trine Grønn Iversen