Hopp til hovedinnhold
Et teaterstykke med mennesker kledd i roller

Feiring jernverks venner, eller «Venneforeningen», ble etablert i 2003. Foreningen bidrar med istandsetting og ettersyn av Feiring jernverk, og jobber også med å spre kunnskap om Feiring jernverk og øke interessen for verksområdet. Venneforeningen har satt i stand St. Pauls gruve og vært drivkraften i gjenreisningen av Carsten Ankers representasjonsbolig på Kristenkollen, det såkalte Lysthuset. 


Omvisning

Om du ønsker utflukt med orientering i Lysthuset, vandring med guide i verksområdet eller omvisning i gruva ta kontakt med på e-post, feiringjernverksvenner@gmail.com, eller telefon, 97 52 23 15.


Bli medlem

Ønsker du å bli medlem i venneforeningen, send e-post til feiringjernverksvenner@gmail.com. Oppgi navn, adresse, e-postadresse og hvilket medlemskap du ønsker.

  • Medlemskapet koster kr 250,- for familiemedlemskap og kr 150,- for enkeltmedlemskap.
  • Medlemskapet kan betales ved å benytte kontonummer: 2050.04.22743 eller Vipps: 88991 («Medlemspak for FJV»)
  • Det er viktig å notere hvilken type medlemskap innbetalinga gjelder for og hvem som betaler (navn, adresse og epost).