<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Okkupasjonsmuseet

Ligger på Eidsvoll bygdetun

Åpningstider

Juni - august
tirsdag - søndag kl. 12-16
mandag stengt

Inngangsbilletter kjøpes i museumsbutikken (landhandleriet på bygdetunet).

Besøk også:

Hjemmeavlet tobakk fra 2. verdenskrig