<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Eidsvoll bygdetun

Eidsvoll bygdetun har i over 60 år vært et møtested for bygdas befolkning, for hyggelig samvær, dans, kafé og historiske opplevelser.

  • Hjul med smørblomster
    Kjerrehjul med smørblomster MiA/Trine Grønn Iversen

Bygdetunet er et av landets største med sine 29 bygninger. Vi har landhandleri, storgården Oppsahl, våningshuset fra Tømte gård, småbruket Klokkerenga, husmannsplass og seter. Om sommeren flytter høner, sauer og griser inn i sine respektive hus, og skaper med det liv også utenom museets åpningstid. Bygdetunets venner sørger for mye av aktiviteten på museet. De driver kaféen med rømmegrøtsalg hver søndag i sommersesongen og bemanner husene når det er store arrangementer.

5 ting å gjøre på Eidsvoll bygdetun