Hopp til hovedinnhold

Eidsvoll bygdetun har i over 60 år vært et møtested for bygdas befolkning, for hyggelig samvær, dans, kafé og historiske opplevelser.

Bygdetunet er et av landets største med sine 29 bygninger, deriblant landhandleri, storgården Oppsahl, våningshuset fra Tømte gård, småbruket Klokkerenga, husmannsplass og seter. 

Om sommeren flytter høner, sauer og griser inn i sine respektive hus, og skaper med det liv også utenom museets åpningstid. 

Bygdetunets venner sørger for mye av aktiviteten på museet. De driver kafeen med rømmegrøtsalg hver søndag i sommersesongen og bemanner husene når det er store arrangementer.

Museum24:Portal - 2024.04.07
Grunnstilsett-versjon: 1