<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Sammenbygd smie

Raske fakta

  • Ukjent alder 
  • Smie satt sammen av to smier
  • To vegger fra gårdssmia på Negarn Frilset og to vegger fra smia til Halvor smed på Dokken. 
  • Sammenbygd smie. (Foto/Photo)
    Sammenbygd smie. Foto: MiA

De fleste større gårder hadde en smie. Her ble ljåene kvesset og redskaper reparert. 

Noen kunne også lage sine egne redskaper, beslag eller hestesko. De fleste fikk likevel hjelp av bygdesmeden til å gjøre mer komplisert arbeid. 

På grunn av brannfaren lå smia et stykke unna gårdstunet.

Fem generasjoner med Halvor smed

 (Kilde: Turid Fallet, tippoldebarn av Hendrikka, søster til den fjerde Halvor smed)

1. Den første bodde i Jonsbråtan i Gullverket fra ca. 1775. Laget egen smie på eiendommen.​

2. Den neste flyttet ned i bygda. Han bodde på Oppsalenga i 30 år før han kjøpte Tømtemoen (0237-43/2) av gården Tømte i 1824. Han hadde smie begge steder.

3. Denne Halvor smed overtok Tømtemoen og smia etter faren.

4. Den neste Halvor overtok Tømtemoen ved farens død og var smed og småbruker som sine forfedre.

5. Denne Halvor overtok også Tømtemoen etter foreldrene. Han var våpensmed og småbruker, i tillegg arbeidet han på teglverk. Med denne Halvor, ble smia nedlagt (på 1940-tallet). Eiendommen Tømtemoen ligger i Dokken-grenda.

    Les mer om generasjonene her

    Andre bygninger på Oppsaltunet: