<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Kornmagasin

Raske fakta

  • Bu fra 1859 (årstallet er malt i mønet)
  • Fra Negarn på Frilset
  • Kornmagasin. (Foto/Photo)
    Kornmagasin. Foto: MiA

Bua ble trolig brukt som kornmagasin. Slike ble gjerne delt av flere gårder, og lå derfor ikke inne på gårdstunet. Kornmagasinene var forløper til banken – en kunne låne såkorn fra magasinet om det var uår og en ikke hadde berget korn til frø selv. Kornet måtte betales tilbake med renter.

I dag er 1. etasje innredet som et klasserom hvor museet formidler skolehistorie.

Andre bygninger på Oppsaltunet: