<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Kjone fra Sør-Odal

Raske fakta

  • Ukjent alder
  • Fra Finnberget i Sør-Odal
  • Brukt til tørking av først og fremst korn, men også lin og malt, samt røyking av kjøtt og fisk
  • Kjone. (Foto/Photo)
    Kjone. Foto: MiA

Kjone, dialektord for kylne, av norrønt «kylna», i slekt med det latinske «culina» som betyr kjøkken eller ovn. Slike bygninger finnes på Østlandet, men ikke nord for Eidsvoll – der hadde de badstuer for tørking av korn.

Bygget har to etasjer. I ildstedet i underetasjen ble det fyrt opp. Kornet ble lagt til tørk i etasjen over. Huset ligger i skrånende terreng, slik at det er inngang til begge etasjene. På grunn av brannfaren var huset plassert litt unna gårdstunet.

Andre bygninger på Oppsaltunet: