<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Våningshus fra Oppsal

Raske fakta

  • Bondehjem fra ca. 1800 
  • Fra Oppsal i Åsleia, rett nord for bygdetunet
  • Svalgangshus, som var den eldste typen toetasjes hus som ble bygd i Norge
  • Våningshus (Foto/Photo)
    Våningshus. Foto: MiA

Opprinnelig var det inngang til alle rom fra svalgangen, og ikke dører mellom rommene innvendig. Huset ble flytta til Eidsvoll bygdetun i 1950-åra. Da hadde huset i lengre tid vært brukt som garasje. Veggene foran og bak det venstre rommet i første etasje var fjernet, og da det ble satt inn nye, lot en være å lage dør ut til svalgangen. Huset ble tatt ned igjen for utbedring, og reist igjen i 1995.

I første etasje ligger stua. Dette rommet fungerte samtidig som soverom for sjølfolket på gården. I et hjørne står en seng med himling i tre, og ved siden av står langbordet med trebenker, som har vært vanlig i hus helt siden vikingtida. Høgsetet der bonden skulle sitte, var på kortsida, hvor han også hadde et hjørneskap for oppbevaring av verdisaker, bibel og kanskje ei flaske brennevin.

Ved inngangsdøra står et annet og mindre bord, som skal ha vært i bruk når det var gjester på besøk. Rommet ble oppvarma med en jernovn fra rundt 1800. Ellers i førsteetasje er det et stort kjøkken med peis. Her står et kjøkkenbord med slagbenk, og en kjøkkenbenk, som var en nyvinning på landsbygda på 1800-tallet.

I andre etasje er det også to rom, hvorav det ene er ”salen” som ble brukt som festrom og gjestestue. Salen kunne fyres opp med jernovn, slik at det kunne brukes både sommer og vinter. Rommet ved siden av er et fint sovekammer med uttrekkssenger, også beregnet på gjester.

Andre bygninger på Oppsaltunet: