Hopp til hovedinnhold

Pandemiåret 2021 var preget av stor grad av usikkerhet og flere perioder med nedstengning. For MiA som står i flere store utviklingsprosjekter og som er del av en omfattende prosjektportefølje, har situasjonen vært utfordrende. Styret er derfor svært godt fornøyd med hvordan organisasjonen har håndtert driften, på tross av den uforutsigbare situasjonen vi alle har stått i. Som i 2020, ble 2021 et år som stilte høye krav til omstillingsevne, digital nyskaping, og evne til å ta vare på både publikum og kollegaer.

MiAs ansatte har stått på for publikum, og for å gjennomføre andre viktige driftsoppgaver i avdelingene, gjennom året. Det er gledelig at besøkstallet steg 24 % fra 2020. Dette viser at det jobbes iherdig for å komme tilbake til besøkstall som før pandemien, og styret ser svært positivt på potensialet for publikums- og arenautvikling i 2022 og årene som kommer.

2021 var en milepæl i MiA. Veien til nyåpning av Grinimuseet 14. november har vært en utfordrende og spennende prosess som startet i 2016. Kulturminister Abid Raja besøkte museet i juni, og kulturminister Anette Trettebergstuen åpnet museet hvor også fylkesråd for kultur Tonje Kristensen og Bærums ordfører Lisbeth Hammer Krog deltok. Det var viktig for MiA at også tidligere Grini-fanger kunne være til stede.

Ved Gamle Hvam museum har MiA sammen med Viken fylkeskommune som eier museet, gjort et omfattende arbeid for å sikre eiendommen for fremtiden. Arbeidet vil fortsette i årene som kommer, og styret håper satsingen vedvarer.

Ullensaker museum skal innen utgangen av 2024 finne en ny base på Jessheim. Samarbeidet med kommunen og andre samarbeidspartnere om utviklingen av Trandum leir og knyttet til Trandumskogen, gir styret tillit til at årene fremover blir spennende for Ullensaker museum.

Styret sender en stor takk til alle ansatte i MiA – Museene i Akershus for en imponerende innsats, i nok et år hvor organisasjonen har vært under press, men på tross av dette har vist seg fremoverlent og villig til å tenke nytt.

En stor takk også til hver enkelt frivillig ved museene og våre samarbeidspartnere, for alle de oppgaver som løses sammen med de ansatte!

Nå gleder styret seg like mye som resten av organisasjonen, til å kunne ønske publikum hjertelig velkommen tilbake i 2022, til et MiA som har store forventninger til fremtiden.

Styret har i 2021 bestått av:
  • Hanne Mæland, styreleder
  • Dagfinn Sundsbø
  • Elisabeth Grændsen
  • Michelle Tisdel
  • Astrid Galstad
  • Knut Nafstad
  • Jonas Nordby, ansattvalgt
  • Kristine Kandal-Ilagsmoen, ansattvalgt
Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 1