Hopp til hovedinnhold

Da MiA – Museene i Akershus stod på terskelen til 2021 var det med en forventning om at vi kunne legge koronapandemien bak oss i løpet av året. Lite visste vi at det kom til å bli langvarige nedstengingsperioder i løpet av året. På tross av utfordringene er jeg stolt av alle gode kollegaer som har stått på, både når vi har kunnet ha et normalt publikumstilbud og i perioder hvor dette ikke har vært mulig. Det var også svært gledelig med nyåpning av Grinimuseet på tampen av året, et museum som vil gjøre en forskjell i årene som kommer.

De fleste museumsansatte har vært fortvilte over å ikke kunne ha åpent for publikum store deler av året. Selv om besøkstallet for MiA fortsatt viser en nedgang på 40 % eller 90 000 fra 2019, så er vi takknemlige for at 134 000 besøkende fant veien til MiAs museer i 2021, noe som er en økning på 24 % (26 000) fra 2020. Noen arenaer hadde også en økning fra 2019: Linderud gård, Follo museum, Grinimuseet og Skedsmo bygdetun. Øvrige arenaer hadde en nedgang, som i all hovedsak må tilskrives koronapandemien. Lommedalsbanen var stengt for publikum hele året, da det ikke var mulig å kjøre tog på en smittevernfaglig forsvarlig måte. 

I tillegg har nedstengningen i stor grad preget muligheten til å gjennomføre opplegg innenfor Den kulturelle skolesekken. Det varmet derfor da publikum strømmet til halloween-arrangementer og julemarkeder – det gir håp for normalisering og mulig økning i besøkstall i 2022.

MiAs kompetansesentre har vært løsningsorienterte for at lærlinger, traineer, håndverkere og huseiere skulle få et godt tilbud i 2021. Opplæringskontoret Tradisjonshåndverk hadde rekordhøye 33 lærlinger innen 16 håndverksfag. Akershus bygningsvernsenter har gitt rådgivning til 113 huseiere i tidligere Akershus, og Viken fylkeskommune ga også midler til å utvide rådgivningen, slik at også 17 huseiere i tidligere Østfold fikk hjelp i løpet året.

MiA Trainee har vært et pilotprosjekt hvor vi ønsket å utvikle en bærekraftig modell for et kvalifiseringsprogram for unge mellom 18-30 år som har falt ut av utdanning eller arbeidsmarkedet. Pilotprosjektet ble finansiert av Riksantikvaren, Akershus fylkeskommune og Kulturdepartementet. I løpet av 2020-21 deltok 10 traineer, hovedsakelig i arbeid med arkiv, foto, samlingsforvaltning og i kommunikasjonsavdelingen. MiA har lykkes med å utvikle en modell for et kompetanseprogram i museumssektoren, og også identifisert hva som skal til for å videreføre programmet internt, og dermed også i andre sammenlignbare virksomheter. Sluttrapporten ligger tilgjengelig på MiAs nettsider.

Den daglige driften av museene innebærer mye arbeid som lett blir «usynlig» for publikum og noen ganger også for kollegaer på andre arenaer. Lokalt og på tvers arbeides det systematisk med forvaltning av bygninger, gjenstander, hageanlegg, kontakt med frivillighet og museumseiere, kommunale prosesser og store utviklingsprosjekter: MiAs ansatte har en kompetanse jeg er stolt av å jobbe med. Vi blir også bedre og bedre til å samarbeide internt, slik at vi kan dra nytte av hverandres kompetanse. Ikke minst har dette vist seg viktig i planleggingen av Skeivt kulturår 2022. MiA, som mange andre kulturinstitusjoner, skal markere 50-årsjubileet for avkriminaliseringen av sex mellom menn gjennom en rekke arrangementer. Planleggingen pågikk i hele 2021, og har vært en ny måte å jobbe på for mange av oss.

Som i fjor er det bare å applaudere evnen MiAs ansatte har til god søknadsskriving og til å gjennomføre små og store prosjekter! Ansatte og frivillige gjør en enorm innsats for publikum og organisasjonen. Jeg er stolt av å jobbe med hver enkelt og takker for innsatsen i 2021!

Museum24:Portal - 2024.04.07
Grunnstilsett-versjon: 1