Hopp til hovedinnhold


Agder fylkeskommune
Arkivverket
Asker kommune
Aurskog-Høland kommune
Bane Nor
Bærum kommune
Direktoratet for internasjonalisering og
kvalitetsutvikling i høgare utdanning
Eidsvoll kommune
Frogn kommune
Fylkesmannen i Oslo og Viken
Hurdal kommune
Innlandet fylkeskommune
Kulturdepartementet
Kulturtanken
Landbruksdirektoratet
Lillestrøm kommune
Lørenskog kommune
Miljødirektoratet
Nes kommune
Nesodden kommune
Nordre Follo kommune
Norsk kulturråd
Oslo kommune
Riksantikvaren
Ullensaker kommune
Vestby kommune
Vestfold og Telemark fylkeskommune
Viken fylkeskommune
Ås kommune
Fortidsminneforeningen
Frogn historielag
Gjensidigestiftelsen
Jahren vel
Norsk ornitologisk forening
Sparebankstiftelsen DNB
Stiftelsen Fritt ord
Stiftelsen UNI
Trøgstad sparebank
Verneforeningen gamle Drøbak

Vi vil rette en spesiell takk til museenes venneforeninger og øvrige frivillige krefter, som løfter mange og viktige oppgaver sammen med våre ansatte!

Stor takk også, til alle samarbeidspartnere og kontakter i kommuner, fylkeskommune og stat.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1