Hopp til hovedinnhold

Kulturdepartementet
Viken fylkeskommune
Agder fylkeskommune
Innlandet fylkeskommune
Vestfold og Telemark fylkeskommune
Statsforvalteren i Oslo og Viken
Jernbanedirektoratet
Miljødirektoratet
Landbruksdirektoratet
Norsk kulturråd
Arkivverket
Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning
Norges forskningsråd
Asker kommune
Aurskog-Høland kommune
Bærum kommune
Eidsvoll kommune
Frogn kommune
Hurdal kommune
Lillestrøm kommune
Lørenskog kommune
Nes kommune
Nesodden kommune
Nordre Follo kommune
Oslo kommune
Ullensaker kommune
Vestby kommune
Ås kommune
Sparebankstiftelsen DNB
Gjensidigestiftelsen
Stiftelsen UNI
Stiftelsen Sat Sapienti
Eivind Eckbos legat
Bergesens allmennyttige legat
Norges Museumsforbund
Major og Eivind Eckbos legat
Huseby gårds venner
Norges interiørarkitekters landsforening
Asker museums venner
Fritt ord
Faglig forfatterforening
Venneforeningen Avistegnernes hus
Gamle Hvams venner

Vi vil rette en spesiell takk til museenes venneforeninger og øvrige frivillige krefter, som løfter mange og viktige oppgaver sammen med våre ansatte!
Stor takk også, til alle samarbeidspartnere og kontakter i kommuner, fylkeskommune og stat.

Museum24:Portal - 2024.04.15
Grunnstilsett-versjon: 1