Hopp til hovedinnhold

Kulturdepartementet
Viken fylkeskommune
Agder fylkeskommune
Innlandet fylkeskommune
Vestfold og Telemark fylkeskommune
Statsforvalteren i Oslo og Viken
Jernbanedirektoratet
Miljødirektoratet
Landbruksdirektoratet
Norsk kulturråd
Arkivverket
Riksantikvaren
Lotteri- og stiftelsestilsynet
Utmarksforvaltningen
Kulturtanken
Norsk kulturminnefond
Asker kommune
Aurskog-Høland kommune
Bærum kommune
Eidsvoll kommune
Frogn kommune
Hurdal kommune
Lillestrøm kommune
Lørenskog kommune
Nes kommune
Nesodden kommune
Nordre Follo kommune
Oslo kommune
Ullensaker kommune
Vestby kommune
Ås kommune
Sparebankstiftelsen DNB
Stiftelsen UNI
Fritt ord
Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek
Venneforeningen Avistegnernes hus
Gamle Hvams venner
Asker museums venner
Huseby gårds venner
Oslofjordmuseets venner
SpareBank 1 Østfold Akershus
Bess Jahres stiftelse

Vi vil rette en spesiell takk til museenes venneforeninger og øvrige frivillige krefter, som løfter mange og viktige oppgaver sammen med våre ansatte!

Stor takk også, til alle samarbeidspartnere og kontakter i kommuner, fylkeskommune og stat.

Museum24:Portal - 2024.04.07
Grunnstilsett-versjon: 1