Hopp til hovedinnhold

2022 ble året hvor MiA endelig fikk åpne opp — og invitere publikum tilbake på museum! Etter en lang nedstenging og en forsiktig igangsetting på starten av året, planla alle MiAs avdelinger for et normalår. Målet var enkelt og tydelig: Vi skulle raskt komme oss tilbake på de gode tallene vi hadde i 2019. Og det klarte vi med glans, både med tanke på besøkstall og omsetning.

Flere av MiAs arenaer hadde brukt korona-nedstengningen klokt til å rigge nye tilbud og ferdigstille mye viktig arbeid bak kulissene. At MiA klarte hele koronaperioden uten permitteringer, gjorde oss også godt rustet til å iverksette full drift så snart det var lov å åpne opp. Det er veldig fint å kunne si at 2022 ble året som både ansatte i MiA og den øvrige museumssektoren hadde ventet sårt på: En full sesong der vi igjen kunne få holde åpent for besøkende og levere formidling til publikum på høyt faglig nivå.

MiAs kompetansesentre har hatt et godt år og har gjennomgående levert strålende resultater. Bygningsvernsenteret har hatt stor og utstrakt kursvirksomhet, Tradisjonshåndverk har hatt rekordmange lærlinger og Museumstjenesten har igangsatt en rekke viktige prosjekter – både sentralt og i samarbeid med arenaene. Jeg er spesielt glad for at vi har klart å avslutte flere krevende arkiv- og digitaliseringsprosjekter. Dette er et viktig arbeid som danner en grunnmur i vår kjernevirksomhet. En stor takk til alle kolleger som leverer på oppgaver som ikke alltid er like synlige ut mot omverden.

MiA opplever å bli stadig mer påvirket av den sterke prisstigningen på strøm og fjernvarme, noe som gjør at vi i 2022 har fått mindre handlingsrom enn normalt. Vi takker for de offentlige tilskuddene vi er avhengige av, og det jobbes for å styrke den økonomiske situasjonen i MiA på flere fronter. Når det er sagt, så opplever vi at vi får uttelling for godt og grundig arbeid med søknader om prosjektmidler. Arbeidet med å utvikle prosjekter på tvers er styrket. Dette førte blant annet til en koordinert satsing på tvers av organisasjonen i forbindelse med Skeivt kulturår, samt at vi helt på tampen av året kunne krone felles innsats med en suksessfull åpning av MiAs nye nettbutikk.

2022 ble også året da MiA fikk ny direktør. Museets mangeårige direktør, Cecilie Øien, avtrådte 1. mai og Vidar Mørch var konstituert direktør til 1. oktober. En stor takk til alle ansatte for godt samarbeid og tydelig fokus i en periode med endring for organisasjonen.

Det var en svært positiv opplevelse å starte i jobben som direktør 1. oktober og jeg hadde gleden av å besøke samtlige museer og besøkssteder i løpet av de første månedene. En ekstra stor takk til alle ansatte som gjør en meget god jobb ute på avdelingene, hvor de er MiAs viktige førstelinje ut til publikum og våre besøkende. Jeg vil også takke alle frivillige som bruker sin tid og sitt engasjement for MiA. Dere er en verdifull og kunnskapsrik del av vårt felles arbeid med å formidle kulturarv i Akershus.

Avslutningsvis vil jeg også takke for svært godt samarbeid med våre samarbeidspartnere i kommunene, fylke og stat, samt alle de som bidrar med prosjektmidler til MiA. Dere gjør det mulig for oss å gi både lokalbefolkning og tilreisende et variert og godt musealt tilbud!

— Hulda Brastad Bernhardt

Museum24:Portal - 2024.04.15
Grunnstilsett-versjon: 1