Hopp til hovedinnhold


Det er med stor takknemlighet og ettertenksomhet vi i MiA avslutter 2020. Takknemlighet fordi vi har kunnet opprettholde virksomheten uten permitteringer eller tap, på tross av de utfordringer året har bydd på. Vi har brukt 2020 på store samlingsforvaltningsprosjekter, utviklingsprosjekter, og ordinær drift de ukene det har vært mulig. Flere av prosjektene har pågått over tid, som byggingen av fugletårn på Furusand i Nordre Øyeren naturreservat, og nye utstillings- og formidlingslokaler ved Lørenskog bygdemuseum. På Gamle Hvam museum har det pågått større restaureringsarbeider, og på Linderud gård har arbeidet med nærmiljøhagen fått stor oppmerksomhet.

Publikum har stått i fokus, også i periodene med stengte museer. Ansatte i MiA har produsert digitale omvisninger, utstillinger og andre typer publikumsopplevelser. Vi har også jobbet med større digitale utviklingsprosjekter, bl.a. storsatsingen Roald Amundsens hjem i virtuell virkelighet, som ble lansert på spillplattformen STEAM. Ved Grinimuseet er utviklingen av en VR-opplevelse om fangeleiren påbegynt. Sammen med Østfoldmuseene og KulturIT, har MiA i lengre tid jobbet frem konseptet Virtuelt Museum, en ny nasjonal, digital formidlingstjeneste for museer. I juni 2020 fikk vi den gledelige nyheten at Sparebankstiftelsen DNB ønsket å støtte prosjektet med 11,6 millioner kroner, og utviklingsarbeidet er nå igangsatt. MiA har også blitt pilot i Nasjonalbibliotekets oppdrag med digitalisering av kulturarven på vegne av museene i Norge. I juni ble det sendt to millioner fotografier til Mo i Rana. Dette er et enormt løft for MiA, som i årene som kommer kan jobbe med formidling av foto på en helt ny måte.

Flere avdelinger i MiA har også forsterket det fysiske formidlingstilbudet ved museene. Jeg vil spesielt trekke frem Vikingspelet på Skedsmo, og Avistegnernes hus’ åpne butikktilbud i Drøbak. Hagegruppa på AurskogHøland bygdetun mottok Hagelagets pris for 2020 for arbeidet med å bygge opp en tidsriktig hage for huset på Sandmo.

Det er gjennomført to arkitektkonkurranser i 2020. Vinnerbidraget til nytt nasjonalt fløtingsmuseum og kompetansesenter våtmark på Fetsund ble offentliggjort 9. oktober, og for første gang har MiA sendt inn en investeringssøknad. Prosjektet startet som et samarbeid mellom Akershus fylkeskommune, MiA, samt Skedsmo, Sørum, Rælingen og Fet kommuner i allerede i 2010. Et krevende arbeid, men vi klarte det! Også for verkstedet på Follo museum er det offentliggjort en vinner. Dette bygget er sikret finansiering, og i 2021 starter prosjekterings- og byggearbeidet.

I periodene med nedstengning søkte publikum seg til friluftsmuseene våre, og vi savnet å kunne servere kaffe og gi gode besøksopplevelser der og da. Det er tydelig at museene er viktige lokalt, og at vi kan ta en sentral rolle når samfunnet gradvis skal tilbake til en ny normal.

På tross av at flere har søkt seg til våre arenaer, gikk besøkstallet i MiA totalt ned med over 50% i 2020. Mens mange valgte Norgesferie og kulturopplevelser på reise i eget land, opplevde de fleste museer en sterk nedgang i besøkstall. Dette har gitt oss noen utfordringer og føringer for hvordan vi skal utvikle vårt tilbud for kommende år. «Team MiA» har nok en gang vist seg som en enormt kreativ gjeng, så det er jeg helt sikker på at vi kommer til å løse godt.

En stor takk til ansatte, frivillige og andre samarbeidspartnere som, på tross av store utfordringer, har holdt åpne museer, gjennomført kurs og arrangementer eller bidratt på andre måter inn i publikumsarbeidet innenfor de spesielle rammene 2020 ga oss. Jeg gleder meg til å jobbe videre med hver enkelt i 2021. Takk for at dere ikke gir meg mulighet til å kjede meg i jobben!

Museum24:Portal - 2024.04.15
Grunnstilsett-versjon: 1