Hopp til hovedinnhold

Styret er tilfreds med de omfattende organisatoriske endringene som er gjennomført i 2019. Grepene skal spisse MiA som organisasjon, styrke fagligheten, og gi bedre ressursutnyttelse. Dette vil gjøre MiA bedre rustet for fremtidig utvikling.

Det har vært viktig at det går en rød tråd gjennom faglige prioriteringer i forhold til rapportering og søknader til ulike forvaltningsnivåer, noe vi fortsatt vil ha fokus på. MiA har i flere år søkt midler til et kompetanseverksted ved Follo museum i Drøbak, de to siste søknadene har hatt Østfoldmuseene som partnere. Målet har vært en arena for både bygningsvern, opplæringsformål og utadrettet virksomhet. Gleden var stor da vi fikk den gode nyheten at Kulturdepartementet valgte å støtte prosjektet med 16 millioner. Akershus fylkeskommune fulgte etter og bidrar med 8 millioner. Planleggingen av prosjektet startet senhøsten 2019 og vi vil i løpet av første halvår 2020 ha prosjektplanen klar.

19. mars 2019 hadde Østfoldmuseene, Buskerudmuseet, Norsk Bergverksmuseum og MiA felles styreseminar med samarbeid som tema. De respektive styrene fattet likelydende vedtak om at man på prinsipielt grunnlag er positive til et tettere samarbeid med de øvrige museene i Viken for bl.a. oppnå sterkere fagmiljøer, bedre ressursutnyttelse, en mer bærekraftig forvaltning og større gjennomslagskraft. Målet er at en slik koordinering skal kunne bidra til å fremme museenes samfunnsrolle i Viken. Her ønsker vi at MiA skal ta en tydelig rolle.

Det har vært svært mye å glede seg over av tiltak i MiAs avdelinger i 2019. Styret vil spesielt nevne Roald Amundsen-utstilling i Brussel, oppføring av vognskjul i Asker, igangsetting av omfattende istandsettelse på Gamle Hvam, ferdigstilling av både klatrepark og vanntåkeanlegg på Linderud gård, skolehagesatsing på Lørenskog, flere museumsbutikksatsinger, to flotte bokutgivelser og oppstart av traineeprogram.

Styret ønsker å takke direktør, ledergruppe og samtlige ansatte for å ha stått i endringsprosessen, og vist evne og vilje til å utvikle et museum som er rustet for fremtiden. Vi takker også frivilligheten som er svært viktig for MiAs avdelinger.

Museum24:Portal - 2024.04.15
Grunnstilsett-versjon: 1