<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Hagen og blomsterbed

  • Kart Gamle Hvams hage (Foto/Photo)
    Hagen og blomsterbed på Gamle Hvam. Illustrasjon: Mari Marstein/MiA

Velkommen til en liten rundtur! Her kan du se hva som vokser rundt om i hagen. Kartet viser bedenes nummer, og nedenfor her vil du finne bilder fra hvert bed.