<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Bed 20 og 21, ved låvebrua og fjøset

Bedet ved låvebrua står i full blomst i månedsskiftet juni-juli. Her er det heftige farger og ulike høyder. Ved fjøsveggen vokser det båndgras og en vakker høstasters, som ikke begynner å blomstre før sesongen er nesten over.

 • Oversikt Bed 20 og 21 (Foto/Photo)
  1/6
  Oversikt Bed 20 og 21 Mari Marstein/MiA
 • Bed 20 og 21 (Foto/Photo)
  2/6
  Tidlig på våren blomstrer perleblomstene (Muscari) i bedet ved låvebrua. Mari Marstein/MiA
 • Bed 20 og 21 (Foto/Photo)
  3/6
  I bed 20 vokser stauder med heftige farger. Bedet har sin beste tid i månedsskiftet juni-juli. Da lyser og gløder det i rosa revebjeller (Digitalis purpurea), oransje liljer (Lilium bulbiferum og Lilium x hollandicum), røde brennende kjærlighet (Lychnis chalcedonica), lilla prydsvinerot (Stachys macrantha) og rosa og hvite moskuskattost (Malva moschata). Mari Marstein/MiA
 • Bed 20 og 21 (Foto/Photo)
  4/6
  Høstasters (Symphyotrichum novi-belgii) kommer først i blomst seint på høsten. Til gjengjeld er den svært vakker, og blomstene gir mat for bier, humler og sommerfugler når det meste ellers er avblomstret. Mari Marstein/MiA
 • Bed 20 og 21 (Foto/Photo)
  5/6
  Høstasters (Symphyotrichum novi-belgii) er svært blomsterrik og vakker. Mari Marstein/MiA
 • Bed 20 og 21 (Foto/Photo)
  6/6
  Båndgras (Phalaris arundinacea) vokser i fjøsveggen, der det er lettere å holde den i sjakk enn ute i et bed. Mari Marstein/MiA