<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Bed 2, ved bryggerhuset

Til høyre for døra inn til bryggerhuset vokser mellomvalurt - Symphytum x uplandicum. Den sprer seg med rotutløpere og er vanskelig å holde i sjakk.

  • Oversikt Bed 2, ved inngangen til bryggerhuset (Foto/Photo)
    1/2
    På østsida av bryggerhusdøra vokser valurt, som vi har fått fra Mørdre gård. Den stammer opprinnelig fra et nabolag på Årnes. Mari Marstein/MiA
  • Symphytum x uplandicum (Foto/Photo)
    2/2
    Valurt - Symphytum x uplandicum i bed 2. Når planten er avblomstret, blir den stygg og slengete og kan med fordel klippes ned. Da Mari Marstein/MiA