Hopp til hovedinnhold

Bed 3 - Under eika

Her vokser to ulike breibladliljer (Hosta) og vårkjærminne (Omphalodes verna). Sistnevnte blomstrer om våren, før liljene blir for store.

  • 1/1
    Oversikt Bed 3 Mari Marstein/MiA
  • 1/1
    Breibladlilja med de bredeste bladene og den korteste blomsterstilken er trolig Hosta sieboldiana. Den med de smaleste bladene og den lengste blomsterstilken kan være Hosta 'Fortunei' eller Hosta 'Lancifolia', men jeg er usikker. Mari Marstein/MiA
Museum24:Portal - 2024.04.15
Grunnstilsett-versjon: 1