<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Bladlilje: Blåhosta 'Halcyon'

Vi har flere vakre bladliljer i museumshagen. Blåhosta er en av dem.

  • Foto: AGC (Foto/Photo)
    1/1
    Foto: AGC

Botanisk navn:Hosta tardiana 'Halcyon'

Andre norske navn: 

  • Hosta, bladlilje. 
  • Blåhosta. Kilde: Susanna Widlundh "Skyggeplanter", 2009. 

Plassering:Hellegangen vest for ørnen: en på hver side.

Beskrivelse:Hosta kommer opprinnelig fra Østen, hovedsakelig fra Japan. 'Halcyon' er en veldig hardfør og hurtigvoksende staude på 40-60 cm. Tuedannende plante som brukes pga. bladverket. 'Halcyon' er en av de beste hostaene med blålige blader. Spirer sent på forsommeren. Store, blågrønne, lansettformede og spisse blader sitter på korte, litt kraftige stilker. Lyselilla, avlange, klokkeformede blomster sitter øverst som aks over bladverket. Beholder bladfargen best i skygge/halvskygge. 

Formeres best ved deling tidlig vår eller etter blomstring. Skal ikke deles før planten er 4-5 år gammel. Hostaer er generelt utsatt for snegleangrep. Men det sies at nettopp 'Halcyon' er et av unntakene. 

Blomstringstid: Juli - august

Skjøtsel:Liker næringsrik, fuktig, men veldrenert jord – helst i le for vind. Klipp ned visne blomsterstengler. La frostblader ligge som beskyttelse mot kulde/ugressfrø. Se etter snegler - uansett! Trenger egentlig lite stell. Garden Living (Tommy Tønsberg og Kenneth Ingebretsen) anbefaler å gi hagegjødsel 2 ganger i løpet av sommeren. 

Bruksområde: 

  • Pryd: skyggerabatter, bunndekke, kantplante, ved vannanlegg, store krukker. Til snitt. 

Historikk:Begge plantene ble satt ned av Ulf Benterud i 2012.