Linderud gård i 2020

 (Foto/Photo)

Nøkkeltall

9 021 besøkende​

81 besøksdager

2,3 årsverk

3 269 000 kr i driftsinntekter

Salg av varer og tjenester: 107 000 kr
Billettinntekter: 10 000 kr
Leieinntekter: 278 000 kr
Tilskudd og gaver: 2 874 000 kr

Høydepunkter

Etableringen av Linderud Nærmiljøhage var den store nyvinningen i 2020. Etter lang tids arbeid med å få på plass en lokal møteplass og dyrkingsarena med historiske røtter, var det gledelig å se den interessen og aktiviteten nærmiljøhagen skapte i alle lag av befolkningen. Museet retter en stor takk til EdiCitNet, Groruddalssatsingen, Bymiljøetaten, de ideelle organisasjonene og engasjerte frivillige, som har gjort nærmiljøhagen mulig.

Museet fikk ikke åpnet for ordinær publikumsdrift før etter fellesferien, på grunn av koronapandemien. Det var derfor svært hyggelig at så mange fant veien til museets vakre uteområder i løpet av året. Aldri før har avdelingen hatt så mange besøkende i hageanlegget.

Nasjonalballetten i det fri var den største publikums-begivenhet på Linderud gård i 2020. 12 utsolgte forestillinger trakk til sammen 2 400 besøkende. Anmeldelsene var gode, og det var gledelig at et samlet kritikerkorps trakk fram den fantastiske rammen Linderud gård kunne tilby.

Museet har hatt en positiv økning i utleie i 2020. Det er tilrettelagt for flere musikkvideoinnspillinger og fotoshoots, konserter, konferanser og workshops. I tillegg til to store produksjoner som Nasjonalballeten i det fri og Monsters innspilling av neste års julekalender på NRK.

Linderud gård inngikk et samarbeid med Frelsesarmeen, Jobben Oslo i mai. Linderud gård er et stort anlegg, og det er en vedvarende utfordring å holde uteområdene ved like. Ved Jobbens hjelp har museet kunnet gi hageanlegget en etterlengtet oppfriskning.

Mer om Linderud gård