Hopp til hovedinnhold


Nærmiljøhagen på Linderud gård er en grønn møteplass og urban dyrkingsarena for lokalbefolkningen i Bydel Bjerke.

Fra ubrukt jorde til levende matjord

Nærmiljøhagen ble etablert sommeren 2020. Da hadde jordet ligget brakk siden 60-tallet. 

Linderud gård ligger i et av Norges beste jordbruksområder og har siden middelalderen har spilt en sentral rolle i Groruddalens landbrukshistorie. Med Linderud nærmiljøhage videreformidles stedets rike dyrkingstradisjon.

  • 1/1

Urbant landbruk

På et syv mål stort jorde ved Trondheimsveien dyrkes det i dag urter og grønnsaker, blomster og bær. 

I Linderud andelsgård kan alle søke om å bli andelshaver og høste sin del av avlingen. 

Elever fra Natur videregående skole har etablert en slåtteeng med lokale engplanter, i samarbeid med Naturhistorisk museum. 

På resten av jordet dyrker grønne og sosiale entreprenører. All dyrking foregår etter økologiske prinsipper.

Fra jord til bord

Linderud nærmiljøhage skal være et samlingspunkt for alle som er interessert i dyrking. Midt på jordet er det etablert en møteplass med langbord, grill og utekjøkken der aktører i nærmiljøhagen og besøkende kan samles om gode og kortreiste matopplevelser.

Gjennom sesongen arrangeres det kurs, omvisninger og arrangementer i nærmiljøhagen. På Linderud gårds markedsdager kan du møte flere av aktørene som selger sine produkter.

  • 1/1

Levende laboratorium

I 2022 mottok Linderud nærmiljøhage Oslo kommunes hagepris for årets hage med fokus på miljømessig, økonomisk og sosial bærekraft, og i 2023 var nærmiljøhagen nominert til Oslo kommunes miljøpris. 

Frem til august 2023 er nærmiljøhagen del av det internasjonale forskningsprosjektet EdiCitNet. Hagen er et “levende laboratorium”, et sted for kunnskapsutveksling og læring, innovasjon og entreprenørskap.

Finn ut mer

Vil du vite mer om nærmiljøhagen? Følg oss på sosiale medier, og ta gjerne kontakt om du har spørsmål.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1