<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Linderud nærmiljøhage


Nærmiljøhagen på Linderud gård er en grønn møteplass for lokalbefolkningen i Bydel Bjerke.

Urbant landbruk

På et 7 mål stort jordet ved Trondheimsveien dyrkes urter og grønnsaker, blomster og bær. I Linderud andelsgård kan alle søke om å bli andelshaver og høste sin del av avlingen. 

Elever fra Natur videregående skole etablerer en slåtteng med lokale engplanter, i samarbeid med Naturhistorisk museum. I år anlegger de også grønnsakshagen sin her. På resten av jordet dyrker grønne og sosiale entreprenører. All dyrking foregår etter økologiske prinsipper.

  • 1/1

Frem til 2023 er nærmiljøhagen del av det internasjonale forskningsprosjektet EdiCitNet. Hagen er et “levende laboratorium”, et sted for kunnskapsutveksling og læring, innovasjon og entreprenørskap.

  • 1/1

Biomangfold på Linderud gård

I 2021 fikk vi Grønne midler fra Bydel Bjerke til å kartlegge biomangfold på Linderud gård. Biofokus utførte arbeidet, satte opp insektfeller i sommersesongen og dro på befaring der de søkte etter liv under stokk og stein. Funnene er samlet i denne rapporten. Les og lær!

Nærmiljøhagen ble etablert sommeren 2020. Da hadde jordet ligget brakk siden 60-tallet. Linderud gård ligger i et av Norges beste jordbruksområder og har siden middelalderen har spilt en sentral rolle i Groruddalens landbrukshistorie. Med Linderud nærmiljøhage videreformidles stedets rike dyrkingstradisjon.

Nærmiljøhagen er etablert med støtte fra Bydel Bjerke, Oslo Kommune, EU-kommisjon under grant agreement No. 776665 og Fylkesmannen i Oslo og Akershus.