<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Linderud nærmiljøhage


Nærmiljøhagen på Linderud gård er en grønn møteplass for lokalbefolkningen i Bydel Bjerke.

Urbant landbruk

Nærmiljøhagen ble etablert sommeren 2020. Da hadde jordet ligget brakk siden 60-tallet. Linderud gård ligger i et av Norges beste jordbruksområder og har siden middelalderen har spilt en sentral rolle i Groruddalens landbrukshistorie. Med Linderud nærmiljøhage videreformidles stedets rike dyrkingstradisjon.

På et 7 mål stort jorde ved Trondheimsveien dyrkes urter og grønnsaker, blomster og bær. I Linderud andelsgård kan alle søke om å bli andelshaver og høste sin del av avlingen. 

Elever fra Natur videregående skole etablerer en slåtteeng med lokale engplanter, i samarbeid med Naturhistorisk museum. I år anlegger de også grønnsakshagen sin her. På resten av jordet dyrker grønne og sosiale entreprenører. All dyrking foregår etter økologiske prinsipper.

Frem til 2023 er nærmiljøhagen del av det internasjonale forskningsprosjektet EdiCitNet. Hagen er et “levende laboratorium”, et sted for kunnskapsutveksling og læring, innovasjon og entreprenørskap.

Vil du lære mer?

  • 1/1
  • 1/1

Biomangfold på Linderud gård

I 2021 fikk vi Grønne midler fra Bydel Bjerke til å kartlegge biomangfold på Linderud gård. Biofokus utførte arbeidet, satte opp insektfeller i sommersesongen og dro på befaring der de søkte etter liv under stokk og stein. Funnene er samlet i denne rapporten. Les og lær!

Aktører i nærmiljøhagen

20200919_141946.jpg. Foto/Photo

Linderud andelsgård

Linderud andelsgård

I Linderud andelsgård kan både enkeltpersoner og familier bli medlemmer. Andelslaget dyrker sammen i fellesskap og med hjelp fra en gartner. Andelshaverne kan nyte godt av ferske, kortreiste grønnsaker dyrket på en måte som er mest mulig skånsom for jorda. Andelsgården er et sosialt felleskap der man kan dele erfaringer og kunnskap med andre andelshavere, og arrangerer kurs og temasamlinger.

3FABBBB0-3857-4158-B244-DFAE0731FA1E.JPG. Foto/Photo

Slåttemark

Slåttemark

Nærmest Trondheimsveien ønsker vi å etablere en urterik eng. Frømaterialet kommer fra vanlige engplanter i nærområdet. Vi bruker tre metoder og vil evaluere dem: pluggplanter, urterikt høy og spredning av frø. Den urterike engen vil tiltrekke seg pollinerende insekter som blir nyttige for hele nærmiljøhagen. Prosjektet ledes av Kristina Bjureke ved Naturhistorisk museum.

Linderud-Gard-Jobben-25-nett.jpg. Foto/Photo

Frelsesarmeen Jobben Oslo

Frelsesarmeen Jobben Oslo

Frelsesarmeen driver arbeidstrening på Linderud gård. Jobben gir tilhørighet, fellesskap, en meningsfylt dag og muligheter for å komme seg ut av rus varig. I nærmiljøhagen dyrker Jobbens deltakere spiselige blomster, urter og grønnsaker.

IMG_20220322_085512_679.jpg. Foto/Photo

Markblomst

Markblomst

Markblomst er en blomstervirksomhet med tilhørende buketthage. Her dyrkes et håndplukket utvalg av snittblomster etter øko-prinsipper, men først og fremst skapes kortreiste blomsteropplevelser som tar deg litt nærmere naturen og årstidene. Markblomst tilbyr blomster til bryllup og eventer, kurs og selvplukk, samt hagekonsultasjon.

20200628_134723.jpg. Foto/Photo

Gruten AS

Gruten AS

Gruten har holdt workshop i etablering av utendørs soppbed i nærmiljøhagen. Andelshaverne i Linderud andelsgård er, etter hva vi vet, landets første andelshavere med østerssopp på menyen! I egne bed testes også hvordan sluttsubstrat fra sopproduksjon kan fungere som jordforbedring.

Sip

Sip

Å lage deilige drinker selv er enklere enn du tror! Med kurs og inspirasjon viser Sip hvordan man sanker, dyrker og bruker lokale smaker og garnityr i cocktails. I hagen dyrkes det urter og spiselige blomster til bryggerier, barer og store og små kjøkken i Oslo.

Soppløsninger

Soppløsninger

Å dyrke sopp på trestokker er en av de eldste metodene for soppdyrking. Skyggefulle områder som ikke egner seg for annen dyrking er perfekt for dette. Soppløsninger tar i bruk trestokker som et biprodukt fra andre aktiviteter, en bærekraftig måte å dyrke sopp på.

Blomsten, bien og byen

Blomsten, bien og byen

Blomsten, bien og byen er et sosialt og grønt initiativ, og et samarbeid mellom organisasjonene Smart Idealisme og Culture Incubator. Sammen med barn, ungdom og mennesker i arbeidstrening dyrker de spiselige blomster, urter og driver med birøkt. De lager og selger egne produkter, og arrangerer kurs og arrangementer for barn.

Samlepunkt

Samlepunkt

Samlepunkt er et samarbeidsprosjekt initiert av Herbanists Oslo og Villbrygg som brenner for å gjøre matsystemet mer bærekraftig og øke bruken av lokale urter. Målet med prosjektet er å skape et samlepunkt rundt urter og ville vekster, både for urtedyrkere, sankere og andre interesserte folk. Prosjektet har et tørkerom på Startblokka der de tørker og blander urter for urtete, pleie og alkoholfrie fermenterte drikker gjennom Villbrygg.

Bydelsmødrene

Bydelsmødrene

Bydelsmødre er frivillige kvinner, primært med etnisk minoritetsbakgrunn, som går gjennom et opplæringsprogram om temaer som foreldreskap, arbeid og helse.Sammen med det offentlige jobber bydelsmødre med å løse lokale utfordringer ved å bygge bro mellom kvinner og tjenesteapparatet. I nærmiljøhagen dyrker Bydelsmødrene Bjerke grønnsaker fra flere land.

Natur Videregående skole

Natur Videregående skole

Natur videregående skole er en naturbruksskole i Oslo. Linderud gård er læringsarena for gartnerelevene, som gjennomfører ulike prosjekter i hageanlegget. I 2022 har elevene vært med på å reetablere en historisk kjøkkenhage i frukthagen. I nærmiljøhagen dyrker de spiselige vekster som grønnsaker, urter og blomster.

Bålprat

Bålprat

Bålprat tilbyr et flerkulturelt møterom og pedagogiske aktiviteter til ungdom, foreldre og familier i lokalmiljøet. Målet er å produsere sunn mat, bygge samfunnsbånd og skape et sirkulært matsystem. Bålprat jobber sammen med IncaChef catering og food truck med å lage deilig mat fra kortreiste ingredienser i synergi med naturen og å skape jobbmuligheter for lokale ungdommer.

Pust

Pust

Pust er et frivillig initiativ som ønsker å starte en grønn, sosial bedrift gjennom å produsere urter, grønnsaker og spiselige blomster for salg. Plantene skal også gi mat til pollinerende insekter. Pust fokuserer på sanseopplevelser og tilrettelegging for barn og personer med ulike funksjonsutfordringer.

Ugressbruket

Ugressbruket

Ugressbruket er en forsøkshage som dyrker nyttevekster og spiselige blomster til bruk i mat.