Hopp til hovedinnhold

Tilskudd og støttegivere

Linderud gård driftes som museum under MiA - Museene i Akershus som mottar driftstilskudd over statsbudsjett og fra fylket. I tillegg mottar vi driftstilskudd fra Oslo kommune. 

Linderud gård mottar midlertidig årlige tilskudd gjennom Bydel Bjerkes nærmiljøprogram på Linderud, Sletteløkka og Veitvet, som er en del av Groruddalssatsingen 2017-2026. Bydelen og Museene i Akershus samarbeider tett om utviklingen av Linderud gård som en inkluderende og aktiv møteplass i nærmiljøet. I tillegg samarbeider vi med en rekke lokale aktører om prosjekter og aktiviteter på gården. 

For å dekke kostnader til vedlikehold, prosjekter og publikumsarrangementer er vi avhengige av ekstern finansiering. Vi er takknemlige for alle som støtter oss og våre prosjekter for å sikre og ivareta det fredede bygget og historiske hageanlegget på Linderud.

Ønsker du samarbeid eller mer informasjon? 

Støttegivere

​Kulturetaten i Oslo kommune

Bydel Bjerke i Oslo kommune

Bymiljøetaten i Oslo kommune

Nettverk for spiselige byer (EdiCitNet)

Byantikvaren i Oslo

Sparebankstiftelsen

Gjensidigestiftelsen

Unistiftelsen

Anders Sveaas’ Almennyttige Fond

Fylkesmannen i Viken

Landbrukskontoret i Viken

Linderud gårds venner

Samarbeidspartnere

Frelsesarmeen Jobben Oslo

Natur videregående skole

Linderud skole

Bjerke Videregående skole

Deichman

Kulturhuset Veitvet/ Nysirkus Bjerke

Bydelsmødre Bjerke

Citycon - Linderud senter

Årvoll gård

Brobekk skolehages venner 

Oslo Pix Filmfestival 

Teater Knekt

Kloden Teater

Kvann - Norwegian Seed Savers

Nabolagshager

Stiftelsen BioFokus

NMBU - Nasjonalt senter for urbant landbruk

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Murbyen Oslo 

Akershus Bygningsvernsenter (MiA) 

Tradisjonshåndverk opplæringskontor og kompetansesenter (MiA) 

Norsk håndverkssinstitutt