Hopp til hovedinnhold

Linderud gård skal være den fremste formidleren av Groruddalens rike kulturhistorie. I det legger vi at vi skal være en åpen og inkluderende møteplass for lokalbefolkningen, og et ettertraktet besøkssted for alle som ønsker å lære mer om områdets spennende reise fra storgårder til storby. Vi jobber målrettet og strategisk for å tiltrekke og tilrettelegge for nye målgrupper. Sentralt i dette arbeidet er et tett samarbeid med lokale institusjoner og næringsdrivende.

Linderud gård driftes som museum under MiA- Museene i Akershus, og mottar gjennom MiA driftstilskudd over statsbudsjett og fra fylket. I tillegg mottar vi driftstilskudd fra Oslo kommune. Disse tilskuddene er kjærkomne og nødvendige, men dekker ikke våre reelle driftskostnader og vedlikeholdsetterslep, og alt vi vil gjøre utover ren drift, må vi søke prosjektpenger for. Vi er helt avhengige av, og svært takknemlige for alle som støtter oss og våre prosjekter for å sikre og ivareta det fredede bygget og historiske hageanlegget, samt bidrar til å øke vår tilgjengelighet og befeste vår posisjon som inkluderende møteplass for nærmiljøet på Linderud.


Her er noen av våre samarbeidsprosjekter og tilskuddsytere:

Årlig driftstilskudd fra Oslo kommune
Årlig driftstilskudd over statsbudsjett via MiA.


Bydel Bjerke
Som en del av Groruddalssatsingen gjennomfører Bydel Bjerke områdeløft på Linderud, Sletteløkka og Veitvet. Det innebærer at bydelen har et særlig fokus på disse områdene i utviklingen av tjenester til befolkningen og gjennom et aktivt samarbeid med lokale aktører for å styrke bo- og oppvekstmiljøet. Linderud er et knutepunkt i bydelen og rommer et bredt spekter av funksjoner som er viktig i et lokalmiljø. Linderud gård utgjør en grønn og historisk kvalitet ved nærmiljøet, og det er et ønske i befolkningen om å i større grad bruke gården til rekreasjon og arrangementer.

Bydel Bjerke og Museene i Akershus har inngått en intensjonsavtale om å samarbeide for at Linderud gård skal være en inkluderende møteplass for nærmiljøet på Linderud, i samspill med de øvrige virksomhetene i området. Med midler fra Groruddalssatsingen har bydelen gitt MiA- avd Linderud gård tilskudd for publikumsøkende tiltak og fysisk tilrettelegging, samt å fasilitere en Mulighetsstudie.

Utarbeider mulighetsstudien «Herskapelig og folkelig – Et levende museum i hjertet av Groruddalen og en destinasjon for hele Oslo» sammen med Kulturutviklerne, på oppdrag fra Bydel Bjerke.

-    2018: Støtte til Mulighetsstudie (last den ned her)

Bymiljøetaten
Linderud gård er et av ni prosjekter som har blitt plukket ut som Bymiljøetatens utvalgte forbildeprosjekter for urbant landbruk (UL) i Oslo. Felles for alle prosjektene er en visjon om å skape en meningsfull møteplass i lokalmiljøet, som kan generere aktivitet, sosial integrasjon og kunnskapsutveksling. I vårt tilfelle handler det også om å formidle historie og kulturarv ved å gjenoppta gamle jordbruksområder.
I området mellom Linderud senter, hovedhuset på Linderud gård og Trondheimsveien, ligger et jorde på 7,5 dekar som har ligget ubrukt og brakk siden 60-tallet. Stedet ligger ideelt til, med både t-bane, sykkelstier, og annet kollektivt rett ved. Skoler, barnehager, blokker og Linderud senter omkranser også gården. Bymiljøetaten har gitt oppstartsmidler til tilrettelegging for andelsjordbruk på vestjordet, og vil også sponse noe skiliting.

Sparebankstiftelsen
Oppussing av gulvet i barokksalen fra Sparebankstiftelsen: Ferdigstilt 2017.
Lyd- og lysutstyr fra Sparebankstiftelsen: ferdigstilt 2018
Fullfinansiering av aktivitetspark i det historiske anlegget, med zipline. Ferdigstilles juli 2019.

Unistiftelsen
Sikring og restaurering av iskjeller fra Unistiftelsen og Byantikvaren i Oslo. Ferdigstilles 2020.
Installering av vanntåkeanlegg på Linderud gård med støtte fra Unistiftelsen og Kulturrådet. Ferdigstilt 2019.

Byantikvaren i Oslo
Har gitt støtte til beskjæring av Lindehallen (i 2015).
Har gitt støtte til restaurering av vinduer
Restaurering av Restaureringen av rokokkosalen, finansiert av Anders Sveaas’ Almennyttige Fond og midler fra Byantikvaren,. Ferdigstilt 2015.
Forprosjekt for fuktsikring av hovedhuset ble gjennomført av Multiconsult høsten 2016 i samarbeid mellom Byantikvaren og MiA. Ferdigstilt 2016.

Frelsesarmeen Jobben Oslo                                                                                                                                         Frelsesarmeen Jobben Oslo har våren 2020 innledet et samarbeid med Museene i Akershus på Linderud gård. På Linderud gård skal de være engasjert i hagearbeid, gjennom hele sommer- og høstsesongen.        Frelsesarmeen Jobben Oslo er et arbeidstreningstilbud for mennesker som sliter med rusproblematikk, og av den grunn ikke kommer seg inn i et ordinært arbeidsliv.                                                                                                            Arbeidstreningen skal gi folk rusfrie timer, selvtillit og ikke minst legge grunnlaget for å ønske seg ut i et ordinært arbeidsliv

Natur videregående skole
Storsatsning i anlegget er restaurering av staudebedene på vestpartiet, i nyformalistisk stil. Prosjektet er gjort i samarbeid med Natur vgs., gjennom elevoppgaver og -eksamener.

Anders Sveaas’ Almennyttige Fond
Rosehagen: Det ble plantet en samling roser i terrassehagen på Linderud gård i 2014, etter en privat pengegave fra Anders Sveaas Stiftelse.
Restaurering av Restaureringen av rokokkosalen, finansiert av Anders Sveaas’ Almennyttige Fond og midler fra Byantikvaren

St. Lazarus bistår med praktisk arbeid gjennom året, og deltar med vakthold på årlige Halloween-arrangementer.
De har faste møter på Linderud gård, og har blant annet:
- 2017: malt gartnerboligen
- 2018: malt portene ved hovedinngang.
- 2019: male garasjen og portområdet, samt kjøre på singel for å plane ut gulvet. Lage og male lem til «katakomben». Feste/støpe løse skiferheller rundt fontenebassenget.

Linderud gård Venner
Venneforeningens formål er å støtte Linderud gård og arbeide for å gjøre stedet bedre kjent. De bidrar på enkelte arrangementer som Lysfesten hver desember og Halloween hver september. De samler også inn midler til gaver til gården, og har gjennom årene sponset utebenker, utbedringer av hageanlegget, og vil i 2019 sponse innkjøp av nye lystette rullegardiner i hele hovedbygget.
Ønsker du å bli medlem, eller har spørsmål, kontakt: linderud.venneforeningen@gmail.com

Fylkesmannen i Viken
Fylkesmannens arbeidsgruppe deltok med fire ukesverk i juni 2019 hvor vi sammen ryddet i anlegget, lagde trapp ned til eplehagen og forbedret hageomvisingsløypa.

Oslo Kammermusikkfestival
Inngår avtale med Oslo Kammermusikkfestival å være del av festivalprogrammet i august 2019

Uformelle samarbeid 

Områdeløftet, Brobekk Skolehager, Paviljongen kafé, Natur vgs, diverse lokale krefter, Linderud Gårds Venner og MiA-ansatte.

Vil du bidra?