Hopp til hovedinnhold

Vedlikeholdsprosjekter

Her kan du lese mer om arbeidet med istandstetting og vedlikehold av museets bygninger.

Restaurering av Gartnerboligen

I 2023 og 2024 vil det foregå restaureringsarbeid på gartnerboligen. Linderud gård har inngått et samarbeid med Murbyen Oslo og Akershus bygningsvernsenter som innebærer forberedende bygningstekniske undersøkelser, fargeundersøkelser og vurdering av tiltak. Det vil bli arrangert kurs for å lære om kalk, materialbruk og historisk maling av murbygninger samt vindusrestaurering.

Gartnerboligen skal behandles som et fredet bygg, og alle tiltak skal avklares og godkjennes av Byantikvaren i Oslo.

Vi har en langsiktig plan om å rekonstruere et større historisk drivhusanlegg i tilknytning til dagens gartnerbolig.

Vedlikehold av hovedbygningen

Hovedbygningen på Linderud gård ble oppført i 1713, men er modernisert i flere omganger, inkludert påbygning av tjenestefløyen i 1812. I 1954-1960 gjennomgikk bygningen omfattende restaurering. Hele bygningens eksteriør og interiører ble fredet av Riksantikvaren i 1960.

Bygningen slik den står i dag har behov for vedlikehold, men er generelt sett i teknisk god stand. Vedlikeholdet er et omfattende arbeid som krever høy bygningsantikvarisk kompetanse for å oppfylle restriksjoner og krav som følger av byggets vernestatus. 

I 2023 ble det utarbeidet en tilstandsanalyse for hovedbygningen. MiA – Museene i Akershus er i gang med å planlegge for et større vedlikeholdsprosjekt for hovedbygningen, med blant annet maling av fasadene og restaurering av vinduer.

Finansiering av alle større tiltak vil betinge et spleiselag mellom museet, relevante myndigheter og andre tilskuddsgivere. I mellomtiden utfører vi nødvendige tiltak etter behov. Dette er et kontinuerlig arbeid.