Hopp til hovedinnhold

Akershus bygningsvernsenter i 2019

23 kurs

259 kursdeltakere

130 befaringer

2 årsverk

3 459 103 kr i driftsinntekter

Salg av varer og tjenester: 1 116 103 kr
Tilskudd og gaver: 2 340 000 kr

Høydepunkter

Våren 2019 ble kursrekka for håndverkere avsluttet, og en ny kursrekke startet høsten 2019 med 17 nye deltagere, derav tre lærlinger. Tema har vært stilhistorie, treteknologi, bygningsanalyse, mur og puss, maling, bindingsverk og vindusrestaurering. Avdelingen har i tillegg arrangert enkeltkurs i høvelmaking, dørrestaurering og ringbarking. 

130 huseiere i Akershus har fått befaring og rådgivning, og flere er fulgt opp i ettertid. Det er arrangert 11 kurs i tema vindusrestaurering, søknadsverksted, interiørmaling, linoljemaling, piper og ildsteder og SOS for huseiere.  

Bygningsvernsenteret har arrangert kurs for KUL-utvalgte kulturlandskap i Nannestad.

Større bygningsvernprosjekt:

  • Verdiskapingsprosjektet for håndverkere ble videreført i samarbeid med Riksantikvaren og Akershus fylkeskommune, og syv håndverkere har jobbet med tett oppfølging i sitt spesialområde. 
  • Bygningsvernsenteret har hatt prosjektansvar for istandsettingen av Uthuset i Lillestrøm, et Kulturminner for alle-prosjekt i samarbeid med Skedsmo vgs., Skedsmo kommune og Gamle Lillestrøm.  
  • Avdelingen har hatt antikvarisk ansvar for gjenoppbyggingen av Telegrafen i Drøbak, som er nominert til Bygg og Bevar-prisen og Europa Nostra. Bygningsvernsenteret har også hatt fagansvar for flytting av to bygninger fra Taraldrud i samarbeid med Follo museum.

Avdelingen har en betydelig egeninntjening fra kurs, tilstandsrapporter, bygningsregistreringer, rammeavtale, oppfølging etter befaring, søknader for huseiere og foredrag. Oppdragsgivere er huseiere, kommuner, MiA - Museene i Akershus, Riksantikvaren og fylkeskommunen.

I samarbeid med Follo museum har avdelingen tatt imot en lærling i tømrerfaget, med hovedvekt på bygningsvern. Lærlingetiden er to år.

For prosjektet «Verkstedet», se egen tekst under Fornying.

Mer om Akershus bygningsvernsenter