Hopp til hovedinnhold

Asker museum 

Det nye vognskjulet ivaretar og viser den store samlingen av kjøretøy, samt forteller om Askers transporthistorie. Vognskjulet er blitt tatt meget godt imot, og er en berikelse for museet. Totalkost for vognskjul og lekerom var 3,1 millioner kr. 

Barna har fått eget leke- og undervisningsrom midt i den gamle eplehagen. Rommet er ombygget, og var i utgangspunktet et påbygg til bestyrerboligen. ​

Aurskog-Høland bygdetun

Ved hjelp av frivillige i Hagegruppa og landskapsarkitekt Helene Hoel Oppegaard, har museet fått en nydelig sti på tunet. Denne forbinder Sandmovillaen med resten av bygdetunet.

Avistegnernes hus

Avistegnernes hus feiret 20-årsjubileum og produserte egne Fredrik Stabel produkter til salg, samt utvidet museumsbutikken med skrive- og tegnesaker av høy kvalitet.

Museet tok i bruk utsiden av bygget som ny utstillingsplattform, med avistegninger i vinduene mot hovedgaten, samt projektor for å vise bilder på yttervegg. 

Venneforeningen bidro vesentlig, og laget ny utstilling i Stabelrommet i 2. etasje og stor Stabel-torgbod til bruk om sommeren. 

Eidsvoll museum

Utstillingen Romeriksbunaden – Damask og franske knuter ble vist i Landhandleriet denne sommeren.

Det store skiltet med kart fikk permanent oppheng, og alle bygningsskiltene ble merket med norsk og engelsk flagg for å vise til informasjon på to språk på museets nettsider.

Listverk og gerikter inspirert av Eidsvollsbygningen er på plass i 1. etasje i Lysthuset.

Fetsund lenser og Besøkssenter våtmark Nordre Øyeren

Fetsund lenser åpnet ny hovedutstilling i Trådbua 1. mai, og kafeen fikk ferdigstilt nytt kjøkken, med nytt vann- og avløpsanlegg. På uteområdet ved kafeen ble det designet og oppført seks nye bord med sittebenker og tak. I Bestyrerboligen på Lund ble det gamle oljefyringsanlegget skiftet ut, og erstattet med et nytt miljøvennlig bergvarmeanlegg. 

Besøkssenter våtmark Nordre Øyeren åpnet en ny, midlertidig utstilling med bilder av naturfotograf Roger Brendhagen. På Jørholmen ble arbeidet med nytt fugletårn igangsatt. Prosjektet er planlagt å ferdigstilles i løpet av 2020.

Follo museum

Skanningen av hus og inventar på Uranienborg for den digitale satsingen Amundsens hjem er i gang. Glitch utvikler de digitale løsningene og Follo museum lager innholdet. 15 eksterne museumsinstitusjoner er knyttet til satsingen.

Oppføring av låven fra Taraldrud startet på høsten. Låven vil bli et viktig tilskudd til samlingen av kulturhistoriske bygninger og dekke flere viktige bruksområder for museet.

Over 300 meter skigard for sauebeite er oppført på friluftsmuseet. Arbeidet er utført av museets ansatte, frivillig innsats og ifm. kurs. De ansatte har også oppført et leskur.

Vaktboligen på Uranienborg ble i 2018 delvis innredet til utstilling. I 2019 ble resten ombygd til utstilling, toalett og kjøkken/kontorplass.

Gamle Hvam museum

Skoleuka fikk noen endringer slik at aktivitetene i enda større grad handlet om vanlige arbeidsoppgaver på en gård i gamle dager. Nytt laftesett, kvernstein og håndteiner ble tatt i bruk. 

Landhandelen er både utstilling og butikk med varer til salgs. Det er gjort grep for å gjøre det tydeligere hva som er hva, og nye, spennende varer er tatt inn. Omsetningen er økt med 44%.

Grinimuseet

Utviklingen av nye utstillinger på brakka på Grinimuseet er godt i gang. Flere nye delutstillinger skal stå klare til 8. mai 2020.

Det er lagt planer for utviklingen av et digitalt læringsspill for ungdom med fokus på valg, konsekvenser og demokrati. Museet har mottatt 1,25 millioner kr fra Sparebankstiftelsen DNB til prosjektet.

Linderud gård

Nye informasjonsskilt er satt opp på området. Skiltene omtaler hageanlegget og bygningene, samt dets plass i, den internasjonale-, nasjonale-, og lokale Groruddalens historiefortelling.

Den mest populære nyvinningen er aktivitetsløypen i furulunden, finansiert av Sparebankstiftelsen DNB. Løypa ble umiddelbart en svært populær destinasjon for barn og unge i bydelen og for tilreisende.

Lørenskog bygdemuseum

En ny 100% skolehagestilling ble opprettet ved museet i 2019, med midler fra Lørenskog kommune. Gjennom året deltok 350 elever fra Lørenskog på undervisningsopplegg.

I september inviterte museet til Høsttakkefest for første gang.

Nes samlinger

To nye kunstutstillinger i galleriet på Stein skole:

  • Kunst av Nico Widerberg 
  • Malerier av Grethe Schei

Oslofjordmuseet

Museet har i løpet av 2019 ansatt en helt ny stab, og året har derfor vært preget av ansettelsesprosesser. 

Museumsbutikken er flyttet på og det er bedre tilrettelagt for egen kafédrift. Lyssettingen i auditoriet er fornyet og forbedret.

Oslofjordmuseet vil gradvis fornye publikumstilbudet bl.a. gjennom å øke andelen egenproduserte arrangementer. Målet er å fremstå som mer aktuelle og relevante for å tiltrekke flere besøkende. En temakveld og et frokostmøte har hatt umiddelbar suksess, og vil trappes opp i 2020. 

Skedsmo bygdemuseum

Vikingspelet Før Slaget ble etablert i 2018 i forbindelse med 1000-årsmarkeringen av Olav den Helliges møte med Raumerne i år 1022. Spelet skal gå i fem år og ta for seg årene før slaget. Museet tilrettelegger for prosjektet med lokaler og hjelp under arrangementet. I 2019 ble det også tilrettelagt for et vikingmarked i forbindelse med spelet. Ettersom arrangementet utvikler seg og blir større, er også museet mer involvert i det som skjer rundt. 

I år som i fjor var det Halloween-markering på museet. I år ble flere av museumsbyggene åpnet, slik at spøkelsesrunden også var en omvisning i byggene. Spøkelsesrunden er knyttet til stedets historie, og målet er at de som er med, både deltakere og publikum, skal bli bedre kjent med stedets historie.

Tertitten, Urskog-Hølandsbanen

Onlinesalg av billetter er nytt av året. Avdelingen testet systemet i sommersesongen, før det virkelig fikk kjørt seg til årets julekjøring. Det var stor suksess!

Miniatyrjernbanen i parken er nå i kjørbar stand, og første helg med kjøring var i slutten av september. Neste år blir det åpning av banen ved sesongstart.

Ullensaker museum

Det ble laget ny temporær utstilling, I TAKT – en korpsutstilling for hele familien. Museet hadde samtidig en temporær salgsutstilling av maleriene til Aud Gunleiksrud i Kornmagasinet.

I forbindelse med besøk av Svenske studiereiser, ble det etablert et samarbeid med Grinimuseet. Museene utarbeidet et formidlingsopplegg for de som ønsker å besøke begge steder. Studiereisene, som har fokus på 2. verdenskrig, er under utvikling på oppdrag av den svenske regjeringen. Arbeidet ledes av det svensk-norske samarbeidssenteret Voksenåsen.

I 2019 hadde museet økt fokus på museumsaktivitet andre steder i kommunen, og var representert på bl.a. Strandfest for seniorer, Tradisjonsmatfestival, Global bygdekveld for kvinner, Kulturnatt på Øvre Romerike og Musikkfest på Jessheim. I tillegg arrangerte museet selv konsert og foredrag på Skrivergaarden Hovin, åpent møte med gratis markedsføringskurs for alle lag og foreninger, og visning av miniutstillingen Åtte potter rømme og kåseri i foajeen på Ullensaker Kulturhus.

Akershus bygningsvernsenter

Bygningsvernsenter har etablert lærlingetilbud i 2019 og gjennomført et næringsbasert verdiskapingsprosjekt for håndverkere støttet av Riksantikvaren og Akershus fylkeskommune. 

Avdelingen har hatt ansvar for flere større bygningsvernprosjekter, i tillegg til ordinære kurs og rådgivning

Kommunikasjonsavdelingen

Nettsidene til MiA har fått en ansiktsløftning, med mer moderne, fristende og lettlest design. Alle avdelinger ble igangsatt med arbeidet på en felles workshop.

Avdelingen har fått tilført en 20% stilling, for egenproduksjon av videomateriale.

Museumsfabrikken

Jul i Norge for begynnere for voksenopplærings- og innføringsklasser har blitt svært populært, og ble i år flyttet til et julepyntet Lørenskog museum hvor formidlingen fungerte utmerket i en mer utpreget museumssetting enn i administrasjonsbygget på Strømmen.

DKS-opplegget i industrihistorie Fra hånd til maskin er i år endret for å tilpasses en mer fleksibel organisering når det i 2020 blir kommunesammenslåing.

Museumstjenesten

Hurdal historielags samlinger: Museumstjenesten har jobbet med utforming av en ny visjon for et nytt, bærekraftig museum i Hurdal. Støtte fra kommune er på plass og arbeidet skal ferdigstilles i 2020.

Museumstjenesten er en sentral aktør i KulturITs utvikling av Primus for levende samlinger.

Tradisjonshåndverk

Avdelingen har ansatt en medarbeider på prosjekt som har til oppgave å knytte kontakt med nye lærebedrifter samt jobbe mot skolene. 

Det er avholdt kurs for 145 elever og 20 lærere.

Verkstedet

Etter flere års innsats, har både Kulturdepartementet og Viken fylkeskommune bevilget midler til et nytt bygg på Follo museum. Verkstedet skal bli en levende arena hvor tradisjonshåndverkere kan utvikle og formidle kompetanse og kunnskap. Prosjektet er et samarbeid mellom MiA og Østfoldmuseene. Fra MiAs side er Museumstjenesten, Follo Museum, Akershus bygningsvernsenter og Tradisjonshåndverk representert i arbeidsgruppen. Museumstjenesten bidrar i MiAs satsing på Verksted på Follo museum med prosjektledelse og prosesstøtte.

Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 1