<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Våre lærebedrifter

bidrar til at ungdom få en bærekraftig utdannelse og at håndverksfaget fortsetter å leve som yrkesfag i fremtiden. Lærebedriften får en unik mulighet til egen verdiskaping og et kvalitetsstempel som lærebedrift.

Som lærebedrift i Trå er du en del av et sosialt nettverk

Å være lærebedrift er utviklende for både lærling og mester, samtidig som det er både berikende, inspirerende og innoverende.

Lærebedriftene våre om samarbeidet med Trhå:

«At jeg som opplæringsansvarlig blir tatt på alvor. Jeg opplever dere dere i Trhå som dyktige inspiratorer i arbeidet mitt».

«Ansvarsfraskrivelse i forhold til ansettelse, lønn, forsikringer, etc. og at jeg føler at jeg er en del av en litt større bedrift».

«En god oppfølging og et godt samarbeide som har ført til mange fine stunder. Dere har verdifull kunnskap som dere gir til lærlingene som får en kjempefin læring i det å starte egen bedrift».

«Lærerikt, ideskapende og nettverk. Vi føler oss godt ivaretatt».

Se serien "Yrke" i NRK TV

Flere av våre tilknyttede folk er med i miniserien Yrke: Smed Jan Remø (lærebedrift), Salmaker (tidl. lærling), Filigransølvsmed (lærebedrift).

Vil du bli vår neste lærebedrift?

Våre lærebedrifter

Våre lærebedrifter om å ha lærling:

« Lærlingene blir kjent med andre håndverkere og får en sterkere identitet som håndverker. De får god teoretisk oppfølging og jeg liker det dere i Trhå står for».

«En god forankring i faget. Det å tilhøre et verksted styrker håndverkstradisjonen. Man ser andre i det samme faget og får en god opplæring i faget».

«Det er alltid hyggelig og spennende med nye lærlinger. Et verksted er alltid i forandring, jeg tror det er sunt med lærlinger. Man får sett sitt håndverk utført av andre og det er en god korreks. Ved å ha lærlinger må man alltid yte sitt ytterste. En bedrift med lærlinger får i mine øyne et kvalitetsstempel. Lærlingene vil bringe våre håndverkstradisjoner videre».