<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />
 (Foto/Photo)

Om oss

Vi i Tradisjonshåndverk opplæringskontor og kompetansesenter har stor kompetanse og forståelse for hva det innebærer å være tradisjonshåndverker. Den kunnskapen vi har, ønsker vi å bringe videre for at du som lærling skal få best mulig ressurser på veien; i læretiden og etterpå som utøvende tradisjonshåndverker!

  • 1/1
  •  (Foto/Photo)

Daglig leder med fagbrev som automatiker Nina Farnes-Hansen, har en lang og allsidig kreativ bakgrunn. Med erfaring fra egen håndverksbedrift og 10 års arbeid med lærlinger innenfor eget fagområde, har hun god kjennskap til lærlingenes utfordringer og deres behov, samtidig som hun vet hvordan det er å være opplæringsbedrift. I tillegg har Nina utviklet flere kurskonsepter der gründeropplæring er en av dem! 

Nina er en erfaren kompetanseformidler og veileder, som mener Søren Kierkegaards ord av 1859 er like aktuelle i dag: “Hvis det i sannhet skal lykkes å føre et menneske hen til et bestemt sted, må man først passe på å finne ham der hvor han er og begynne der".

  •  (Foto/Photo)

Kristine Kandal-Ilagsmoen er utdannet adjunkt med tilleggsutdannelse for undervisning i design, kunst og håndverk, samt design og søm av klær. Kristine startet tidlig på sin kreative veg, og allerede på Steinerskolen prøvde hun ut forskjellige håndverk, bl.a. smedfaget. Forskjellig typer yrkespraksis kom deretter; sølvsmed, søm- og kostymesyer ved NRK og i egen bedrift, før hun bestemte seg for å utdanne seg til faglærer. Kristine jobbet i den videregående skolen ved Design og håndverk, da Tradisjonshåndverk snappet henne opp for jobben som faglig rådgiver og veileder.

Mellom oss har vi tilleggsutdannelse som NLP Master Practitioner og NLP Coach, sertifisering innen målbevisst ledelse og kreativ arbeidsmetodikk, samt myndiggjort ledelse, noe som har gitt oss en variert verktøykasse til bruk i arbeidet med å forberede dere. Vårt fokus er å gi deg en mental bevisstgjøring på egne styrker og kvaliteter!

PS. Visste du at:  ved å gjøre og gjøre hver dag, handle med hensikt, bruke tankesettet ditt riktig, kan du mangedoble vekstgrunnlaget ditt!