Hopp til hovedinnhold

Lærebedrift i tradisjonelt håndverksfag

Som lærebedrift gjennom Tradisjonshåndverk bidrar du til verdiskaping ved at ungdom får en bærekraftig utdannelse og at håndverksfag videreføres.

Å være lærebedrift gir en unik mulighet til verdiskaping som beriker, inspirerer og skaper innovasjon i bedriften

Visste du at kurvmakerfaget har blitt gjenreist i Norge gjennom oss i Tradisjonshåndverk?

Gjennom Tradisjonshåndverks opplæringsprogram fikk to lærlinger muligheten til å utdanne seg i Danmark, siden kurvmakerfaget var et utdødd fag i Norge. 

May-Tove Lindås var så heldig å få muligheten til å oppfylle sitt høyeste ønske - nemlig å bli svenn i kurvmakerfaget med norsk svennebrev! I dag er May-Tove fagansvarlig i egen kurvmakerbedrift, og hun har viderefører kunnskapen til to av sine lærlinger - Mari Fallet Mosand t.v. og Kristine Hognerud Træland i midten. De har fått kyndig veiledning og en enestående mulighet til å være med på å videreføre faget i Norge, og til å skape sine egne bærekraftige virksomheter.

  • Smedmester Benjamin Chapin i KjellmanChapinSmeder trives med å ha lærlinger i samarbeid med Tradisjonshåndverk opplæringskontor. Ask Martins er allerede godt i gang med verdiskaping på verkstedet etter et halvt år i lærebedriften.

Som opplæringsbedrift får du unike muligheter til verdiskaping i egen bedrift

Ved å være lærebedrift i Tradisjonshåndverk, påtar du deg kun det faglige ansvaret for praktisk opplæring i bedriften. 

Ettersom vi i Tradisjonshåndverk har arbeidsgiveransvar og betaler lønn, forsikringer og sørger for teoriopplæring for lærlingen, samt at vi står som kontraktsansvarlig; kan du som fagansvarlig lærebedrift fokusere på verdiskaping og med stolthet videreføre dine unike kunnskaper til nye generasjoner. 

Vi i Tradisjonshåndverk samarbeider tett, slik at både lærling og lærebedrift får veiledning og oppfølging på veien til målet!

Vi gir våre lærlinger samlinger, workshops og studieturer som resulterer i at lærlingene blir godt kjent med hverandre, knytter vennskap, kontakter og stimulerer til et fremtidig og livslangt samarbeide lærlingene imellom.

Og selvfølgelig, du vil være med i et tverrfaglig nettverk sammen med andre tradisjonshåndverkere, som vil bidra til nye muligheter og utvikling gjennom vårt bedriftsforum!

  • Møbeltapetserermester Inger Eide har en livslang yrkeskarriere, og har selv fått opplæring av de beste. Inger har lang tradisjon på å lære opp dyktige nye møbeltapetserere i bedriften sin på Stabekk.

Fremtidig verdiskaping for Inger Eide er å holde håndverket i hevd, ta vare på gamle arbeidsmetoder og alltid være åpen for nye tanker

Inger sier at det er alltid hyggelig og spennende med nye lærlinger. Man får sett sitt håndverk utført av andre og det er en god korreks. 

Ved å ha lærlinger må man alltid yte sitt ytterste. En bedrift med lærlinger får i mine øyne et kvalitetsstempel. Lærlingene vil bringe våre håndverkstradisjoner videre.

Finn ut mer
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1