<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Lærebedrift i tradisjonelt håndverksfag

Som opplæringsbedrift gjennom Tradisjonshåndverk bidrar du til verdiskaping ved at ungdom får en bærekraftig utdannelse og at håndverksfag videreføres.

Visste du at kurvmakerfaget har blitt gjenreist i Norge gjennom oss i Tradisjonshåndverk?

 • (Foto/Photo)
  1/1

Gjennom Tradisjonshåndverks opplæringsprogram fikk to lærlinger muligheten til å utdanne seg i Danmark, siden kurvmakerfaget var et utdødd fag i Norge. 

May-Tove Lindås t.h. var så heldig å få muligheten til å oppfylle sitt høyeste ønske - nemlig å bli svenn i kurvmakerfaget med norsk svennebrev! I dag er May-Tove fagansvarlig i egen kurvmakerbedrift, og hun har viderefører kunnskapen til to av sine lærlinger - Mari Fallet Mosand t.v. og Kristine Hognerud Trælland i midten. De har fått kyndig veiledning og en enestående mulighet til å være med på å videreføre faget i Norge, og til å skape sine egne bærekraftige virksomheter.

Som opplæringsbedrift får du unike muligheter til verdiskaping i egen bedrift

 • Smedmester Benjamin Chapin i KjellmanChapinSmeder trives med å ha lærlinger i samarbeid med Trhå. Ask Martins er allerede godt i gang med verdiskaping på verkstedet etter et halvt år i lærebedriften. (Foto/Photo)
  Smedmester Benjamin Chapin i KjellmanChapinSmeder trives med å ha lærlinger i samarbeid med Trhå. Ask Martins er allerede godt i gang med verdiskaping på verkstedet etter et halvt år i lærebedriften.

Ved å være opplæringsbedrift i Tradisjonshåndverk, påtar du deg kun det faglige ansvaret for praktisk opplæring i bedriften. Siden vi i Tradisjonshåndverk har arbeidsgiveransvar og betaler lønn, forsikringer og sørger for teoriopplæring for lærlingen, samt at vi står som kontraktsansvarlig; kan du som fagansvarlig opplæringsbedrift fokusere på verdiskaping og med stolthet videreføre dine unike kunnskaper til nye generasjoner. Vi i Tradisjonshåndverk samarbeider tett, slik at både lærling og opplæringsbedrift får veiledning og oppfølging på veien til målet!

Og selvfølgelig, du vil være med i et tverrfaglig nettverk sammen med andre tradisjonshåndverkere, som vil bidra til nye muligheter og utvikling gjennom vårt bedriftsforum!

Fremtidig verdiskaping for Inger Eide er å holde håndverket i hevd, ta vare på gamle arbeidsmetoder og alltid være åpen for nye tanker.

 • Møbeltapetserermester Inger Eide har en livslang yrkeskarriere, og har selv fått opplæring av de beste. Inger har lang tradisjon på å lære opp dyktige nye møbeltapetserere i bedriften sin på Stabekk gjennom Trhå. (Foto/Photo)
  Møbeltapetserermester Inger Eide har en livslang yrkeskarriere, og har selv fått opplæring av de beste. Inger har lang tradisjon på å lære opp dyktige nye møbeltapetserere i bedriften sin på Stabekk gjennom Trhå.

Inger sier at det er alltid hyggelig og spennende med nye lærlinger. Man får sett sitt håndverk utført av andre og det er en god korreks. Ved å ha lærlinger må man alltid yte sitt ytterste. En bedrift med lærlinger får i mine øyne et kvalitetsstempel. Lærlingene vil bringe våre håndverkstradisjoner videre.

Lærebedriftene om det å ha lærling: 

Mine viktigste grunner til å ha lærling i min bedrift:

Håndvever: Ønsker å bidra til at håndveverfaget får et yrkesfaglig ståsted i samfunnet.

Smed: Bringe faget videre.

Kurvmaker: Inspirerende, utviklende og utfordrende.

Strikkehåndverker: Det å være stolt av det å ha lærling og motta en lærevillig elev. Det at jeg har blitt godkjent som lærebedrift har betydd mye.

Møbeltapetserer: Lærlingene blir kjent med andre håndverkere og får en sterkere identitet som håndverker. De får god teoretisk oppfølging og jeg liker det dere i Trhå står for.

Mine viktigste grunner til å gi opplæring i min bedrift:

Håndvever: Gi opplæring som er relatert til samfunnet = publikums interesser for tekstil.

Smed: Læring i praksis.

Kurvmaker: Videreføre håndbåren kunnskap, utviklende og inspirerende.

Strikkehåndverker: Videreføre faget, det å kunne samarbeide med en lærling og det lærlingene gir meg tilbake.

Møbeltapetserer: En god forankring i faget. Det å tilhøre et verksted styrker håndverkstradisjonen. Man ser andre i det samme faget og får en god opplæring i faget.

Mine viktigste verdier for meg som håndverker:

Håndvever: At håndveverfaget fortsetter å leve som yrkesfag i framtida.

Smed: Sosialt og ekstra hjelp.

Kurvmaker: Håndbåren kunnskap - utviklende – stolthet.

Strikkehåndverker: At jeg kan dele mine kunnskaper videre og være stolt av hva lærlingene får til og også hva bedriften får til. Føler vel at det står litt respekt av det.

Møbeltapetserer: Elsker håndverket mitt, det har gitt meg et flott liv og er aldri kjedelig.

Mine viktigste verdier for min fremtidige verdiskaping:

Håndvever: Inspirere til nytenkning i formspråket.

Smed: Mye og riktig læring.

Kurvmaker: Bærekraft- kunnskap- tradisjon.

Strikkehåndverker: Kunnskap om hva faget innebærer for fremtidig verdiskapning. Det er viktig også for helheten at det blir et godt håndverk og ikke minst produsert i Norge.

Strikkehåndverker: Den siste lærlingen min var så opptatt av å lære nye ting, så jeg ble min opptatt av å strekke meg videre etter selv å lære nye ting som jeg kunne lære fra meg. Det er nå sånn i denne verden at det stadig kommer noe nytt og at man aldri blir helt utlært om man selv er nysgjerrig. Etter 35 år bak strikkemaskinen har jeg fremdeles mye å lære.

Møbeltapetserer: Å holde håndverket i hevd, ta vare på gamle arbeidsmetoder og alltid være åpen for ny tanker.

Det beste ved å ha lærling i samarbeid med Trhå opplæringskontor:

Håndvever: At jeg som opplæringsansvarlig ble tatt på alvor. Jeg opplevde dere dere i Trhå som dyktige inspiratorer i arbeidet mitt.

Smed: Ansvarsfraskrivelse i forhold til ansettelse, lønn, forsikringer, etc. og at jeg føler at jeg er en del av en litt større bedrift.

Kurvmaker: Lærerikt, ideskapende og nettverk.

Strikkehåndverker: En god oppfølging og et godt samarbeide som har ført til mange fine stunder. Og at dere har verdifull kunnskap som dere gir til lærlingene, som får en kjempefin læring i det å starte egen bedrift. Jeg håper virkelig at de bruker den kunnskapen dere gir dem.

Møbeltapetserer: Vi føler oss godt i varetatt, mitt forhold til Trhå er positivt. Det er veldig knyttet til dere som jobber der.

Det beste med å ha lærling:

Smed: Mere sosialt.

Kurvmaker: Inspirerende og skjerpende.

Strikkehåndverker: Å kunne gi av seg selv og skape gode relasjoner til lærlingene, noe som også ført til vennskap. Det å se hva som vokser frem mellom fingrene på lærlingene har blitt mange aha opplevelser som jeg aldri glemmer. Fantastisk!

Møbeltapetserer: Det er alltid hyggelig og spennende med nye lærlinger.
Et verksted er alltid i forandring, jeg tror det er sunt med lærlinger. Man får sett sitt håndverk utført av andre og det er en god korreks. Ved å ha lærlinger må man alltid yte sitt ytterste. En bedrift med lærlinger får i mine øyne et kvalitetsstempel. Lærlingene vil bringe våre håndverkstradisjoner videre.

Å skape, ha yrkesstolthet og være min egen lykkes smed er viktig for meg som håndverker

 • (Foto/Photo)

-dette sier Steen Nielsen (t.h) som vi finner sammen med lærling Jens Willas Jensen i smia på Andøya utenfor Kristiansand

Videre sier Steen at det  i en virksomhet er viktig å ha et 5-års perspektiv med klare mål for hva man skal arbeide mot. Steen har også tidligere hatt lærlinger gjennom Trhå, og mener at lærlinger tilfører virksomheten utfordringer om unge menneskers tenking. Men selv om han noen gang lurer på lærlingenes uerfarenhet, kan man rent faktisk av og til også lære av dem. "De er positive og fremadstormende unge mennesker og kan være fanden-i-voldske  når svetten renner over store varme jernstykker og de allikevel med stor presisjon kan slå jernet akkurat der de skal!"

Steens viktigste grunner for å ha lærling er for å videreføre håndverket, at det er utviklende både for lærling og mester, samt at det er innoverende og inspirerende.

Steen mener at opplæring i bedrift gir lærlingen en fortere forståelse til at det er et krevende arbeide å gi opplæring, men samtidig vil lærlingen også oppleve virkelighetens verden om hastighet og effektivitet for at bedriften kan ha en nødvendig inntjening. Virkeligheten er langt fra skolesystemet..... Lærlingen vil kunne tilegne seg ferdigheter mye fortere ved læring i bedrift. Gjerne ved hospitering hos andre smeder, for å kunne utvide horisonten hos lærlingen slik at det ikke bli alt for spesialisert kun i den ene virksomheten.

Om samarbeidet med oss i Trhå sier Steen at vi alltid er godt forberedte om det er til møter eller turer, at vi er flinke til å trekke i de riktige trådene og at vi gir tett oppfølging på alle måter.

Berik verden

I Verksmia på idylliske Drengsrudbråtan Gård i Asker finner vi en nok en Mester som er kunst, klein og bygningsmed, nemlig Jan Remøe. Han smir etter gode gamle tradisjoner med litt hjelp av moderne hjelpemidler. 

Sammen med Jan finner vi smedlærlig Mikkel Skaug som i tillegg til å ha fagbrev i tømrerfaget nå vil utdanne seg som smed. Mikkel ønsker og drømmer om en fremtid hvor han kan berike sin verden ved å være rundt og med ting som han har laget og som han vet vil bli her lenge etter seg. 

"Vite at uansett hvor jeg er, kan jeg være til nytte og forandre ting til det bedre. Jeg vil åpne øynene til folk og la de se hvor mye rikere ens verden blir, dersom man kan forme ting rundt seg til noe nyttig/vakkert."

Vil du bli vår neste lærebedrift?Vi gleder oss til å høre fra deg!
 • (Foto/Photo)
  1/6
  (Bilde 1 av 6)
 • (Foto/Photo)
  2/6
  (Bilde 2 av 6)
 • (Foto/Photo)
  3/6
  (Bilde 3 av 6)
 • (Foto/Photo)
  4/6
  (Bilde 4 av 6)
 • (Foto/Photo)
  5/6
  (Bilde 5 av 6)
 • (Foto/Photo)
  6/6
  (Bilde 6 av 6)