<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Lærebedrift i Tradisjonshåndverksfag?

Som opplæringsbedrift gjennom Tradisjonshåndverk opplæringskontor og kompetansesenter vil du bidra til verdiskaping, ved at ungdom vil få en bærekraftig utdannelse og at små håndverksfag blir videreført!

Kurvmakerfaget i ny vekst

Visste du at kurvmakerfaget har blitt gjenreist i Norge gjennom oss i Trhå?

Gjennom Trhå´s opplæringsprogram fikk to lærlinger muligheten til å utdanne seg i Danmark, siden kurvmakerfaget var et utdødd fag i Norge. May-Tove Lindås Berg t.h. var så heldig å få muligheten til å oppfylle sitt høyeste ønske - nemlig å bli svenn i kurvmakerfaget med norsk svennebrev! I dag er May-Tove fagansvarlig i egen kurvmakerbedrift, og hun viderefører kunnskap til sine to lærlinger - Mari Fallet Mosand t.v. og Kristine Hognerud Trælland i midten. De får under kyndig veiledning mulighet til å være med å videreføre faget i Norge, og til å skape sine egne bærekraftige virksomheter.

Som opplæringsbedrift vil du få unike muligheter til verdiskaping i egen bedrift. Selvsagt vil det i en startfase bli noen utfordringer, siden lærlingen skal tilpasse seg og få grunnleggende opplæring, men etterhvert vil lærlingen tilføre ressurser til bedriften. Det blir å gi og ta.

Ved å være opplæringsbedrift i Trhå, påtar du deg kun det faglige ansvaret for praktisk opplæring i bedriften. Siden vi i Trhå har arbeidsgiveransvar og betaler lønn, forsikringer og sørger for teoriopplæring for lærlingen, samt at vi står som kontraktsansvarlig; kan du som fagansvarlig opplæringbedrift fokusere på verdiskaping og med stolthet videreføre dine unike kunnskaper til nye generasjoner. Vi i Trhå samarbeider tett, slik at både lærling og opplæringsbedrift får veiledning og oppfølging på veien til målet!

Og selvfølgelig, du vil være med i et tverrfaglig nettverk sammen med andre tradisjonshåndverkere, som vil bidra til nye muligheter og utvikling gjennom vårt bedriftsforum!