Hopp til hovedinnhold
src="https://dms-cf-04.dimu.org/image/019EE5jtPgi86?dimension=1200x1200"/>

Til deg som vil leve av håndverket ditt

src="https://dms-cf-10.dimu.org/image/019EE5jtPgi87?dimension=1200x1200"/>
src="https://dms-cf-09.dimu.org/image/019EE5jtPgi85?dimension=1200x1200"/>
src="https://dms-cf-09.dimu.org/image/019EE5jtPgi84?dimension=1200x1200"/>

Gründer-workshop for tradisjonshåndverkere er en samlingsbasert opplæring for å gi deg de rette verktøyene for å lykkes med din bedrift.

Opplegget går over 3 måneder og består av digitale samlinger og en ukessamling der du får opplæring i og tilgang til verdifulle verktøy for å gjøre teori om til handling. Du arbeider med egen case underveis i gründer-workshop.

Gründer-workshop tar deg gjennom alt fra idé til marked, økonomi og prognoser, til selvledelse og hvordan ta gode valg for å bygge en bærekraftig bedrift.

Med en blanding av teori og praktisk arbeid med egen idé, samt arbeid i grupper for diskusjon og erfaringsutveksling vil du bli godt forberedt på å ta neste steg i din bedrift enten du er lærling med ambisjoner, i oppstartfasen, i vekst eller omstilling.

.

«Gitt meg mulighet og selvtillit til å vie tid til å planlegge og reflektere rundt bedriften min, ikke bare fokusere på produksjon og "overlevelse" dag til dag.»

«Har et mer tydelig bilde av hvilke steg jeg må ta videre. Veldig nyttig å snakke med og ha erfaringsdeling med andre innenfor liknende yrker.»

«Å møte andre tradisjonshåndverkere, dele erfaringer og oppmuntre hverandre. Skape nettverk vi håper kan vare over mange år.»


Bilde fra grunderworkshop, mann med skjegg som jobber på pc.

Bygg nettverk og knytt verdifulle kontakter med andre tradisjonshåndverkere. Ukesamlingen legger til rette for å bli godt kjent, og virkelig fokusere på bedriften din uten andre forstyrrelser. Vi avslutter med en håndverksfest der også tidligere deltakere bli invitert med.

src="https://dms-cf-08.dimu.org/image/019EE5jtPgiCX?dimension=1200x1200"/>

Praktisk infomasjon

Bli med på Gründer-workshop for tradisjonshåndverkere. Du må ha tilgang på lap-top for arbeid på og mellom samlingene (nettbrett er ikke tilstrekkelig).

 Det forutsettes at du arbeider med egen case gjennom gründer-workshop, tar del i diskusjoner og presenterer eget arbeid underveis. Vi forventer også at du svarer på en undersøkelse i etterkant av gjennomføringen slik at vi kan samle data for videre arbeid med gründer-workshop.

Datoer:

    • Uke 37: Oppstart digitalt. Tirsdag og torsdag kl 9.00-10.30.
    • Uke 39: Ukesamling Trugstad Gård 23.-27. september. Med overnatting og mat på stedet.
    • Uke 42, 43, 44: Digital undervisning i entrepenørskap metode og teori. Arbeid med egen case. Tirsdag og torsdag kl 9.00-10.30  
    • Uke 45: Avslutning med presentasjoner for hverandre og påfølgende håndverkerfest 8. november i Oslo.

Prosjektet er støttet av Sparebankstiftelsen.

Søk om plass her
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1