<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Kontakt oss

Tradisjonshåndverk er et opplæringskontor og kompetansesenter for tradisjonelle håndverksfag.

Ved å rekruttere lærlinger sikrer vi at tradisjonelle og kulturhistoriske fag holdes i hevd og at det finnes tradisjonsbærere i fagene.


Unni Mentoft Kjus

Unni Mentoft Kjus

Daglig leder og håndverksmester

Kristine Kandal-Ilagsmoen

Kristine Kandal-Ilagsmoen

Fagkonsulent og veileder