<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Lærling i Tradisjonshåndverk?

Som lærling i Tradisjonshåndverk opplæringskontor og kompetansesenter vil du få en unik mulighet til realisere drømmen din til virkelighet!

Til himmels med lærlingskolen

Superfornøyde lærlinger setter seg store mål for en fremtidig yrkeskarriere!

  • Til-vers_T1A9654.jpg

Hvis drømmer og visjoner skal bli til virkelighet, handler det om å sette deg gode og tydelige mål som vil sikre deg en fremtidig suksess! Du må selv VILLE og GJØRE !!! Er du villig til å stå på og er topp motivert, vil du helt sikkert være den rette søkeren som vil kunne få den unike muligheten til å bli lærling hos oss i Trhå. Vi har gode opplæringsbedrifter som står for topp kvalitet og er suverene i sine fag. Vi sier ikke at det blir enkelt, for som du vet - øvelse gjør mester, men ved å gjøre om og om igjen, vil også du kunne bli mester med eget fag- eller svennebrev.

Som lærling i Trhå vil du få en grundig og allsidig utdannelse. Trhå blir din arbeidsgiver, og ser til at du får en tilfredstillende opplæring. Vi sørger for å kvalitetssikre opplæringen din i samarbeid med lærebedriften. Sammen legger vi planer, gjennomfører vurderingssamtaler og du vil få en individuell fagtilpasset opplæring, slik at du vil nå alle målene i læreplanen. Vi gir deg veiledning i dokumentasjon og tilpasser teoriundervisningen etter behov. Det er Trhå som er ansvarlig for lærekontrakten din, og vi melder deg opp til fag- eller svenneprøve ved læretidens slutt. Gjennom Trhå´s unike lærlingskole og opplæringsprogram vil du styrke dine kvaliteter og bli grundig forberedt til du skal gjennomføre din fag- eller svenneprøve.