<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Lærling i Tradisjonshåndverk?

Som lærling i Tradisjonshåndverk opplæringskontor og kompetansesenter vil du få en unik mulighet til realisere drømmen din til virkelighet!

Til himmels med lærlingskolen

Superfornøyde lærlinger setter seg store mål for en fremtidig yrkeskarriere!

Hvis drømmer og visjoner skal bli til virkelighet, handler det om å sette deg gode og tydelige mål som vil sikre deg en fremtidig suksess! Du må selv VILLE og GJØRE !!! Er du villig til å stå på og er topp motivert, vil du helt sikkert være den rette søkeren som vil kunne få den unike muligheten til å bli lærling hos oss i Trhå. Vi har gode opplæringsbedrifter som står for topp kvalitet og er suverene i sine fag. Vi sier ikke at det blir enkelt, for som du vet - øvelse gjør mester, men ved å gjøre om og om igjen, vil også du kunne bli mester med eget fag- eller svennebrev.

Som lærling i Trhå vil du få en grundig og allsidig utdannelse. Trhå blir din arbeidsgiver, og ser til at du får en tilfredstillende opplæring. Vi sørger for å kvalitetssikre opplæringen din i samarbeid med lærebedriften. Sammen legger vi planer, gjennomfører vurderingssamtaler og du vil få en individuell fagtilpasset opplæring, slik at du vil nå alle målene i læreplanen. Vi gir deg veiledning i dokumentasjon og tilpasser teoriundervisningen etter behov. Det er Trhå som er ansvarlig for lærekontrakten din, og vi melder deg opp til fag- eller svenneprøve ved læretidens slutt. Gjennom Trhå´s unike lærlingskole og opplæringsprogram vil du styrke dine kvaliteter og bli grundig forberedt til du skal gjennomføre din fag- eller svenneprøve.