<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />
 (Foto/Photo)

Utdanning i tradisjonshåndverk

Har du hodet fullt av ideer og vil jobbe med hendene?

Møbeltapetsererlærling og mester i bedrift

  •  (Foto/Photo)
    1/1

Ninni Borge har satset alt på å realisere drømmen sin. Gjennom møbeltapetserermester Inger Eide får Ninni verdifull opplæring gjennom kunnskapsoverføring som hun vil ta med seg til egen bedrift!

Som lærling i en håndverksbedrift vil du få en spennende og innholdsrik utdannelse. Du vil lære ulike håndverksteknikker og vil kunne utvikle din kreativitet gjennom vårt spennende og innholdsrike opplæringsprogram. Opplæringen er basert på håndbåren kunnskapsoverføring, hvor din læremester og fagansvarlige er en unik tradisjonsbærer og yrkesutøver i sitt fagområde.

Veien til fag- eller svennebrev bygger på Vg1 + Vg2 + 2 år i bedrift, eller Vg1 + 3 år i bedrift. Du kan også gjennomføre alle 4 årene som lærling i bedrift.

Som lærling i Tradisjonshåndverk får du en spennende og innholdsrik utdannelse

Vi skreddersyr utdannelsen din. Gjennom vårt opplæringsprogram får du en individuell og fagtilpasset opplæring, samtidig som du vil møte lærlinger i andre tradisjonelle håndverksfag på Lærlingskolen vår.

Vår samlingsbaserte lærlingskole styrker dine kunnskaper på veien til fag- eller svenneprøve. Gjennom et spennende opplæringsprogram får du muligheten til å utvikle skapekraften i deg, og du får en mental bevisstgjøring på dine egne styrker og kvaliteter. På lærlingskolen underviser vi i ide- og produktutvikling, og gjennom vår gründeropplæring og coaching, vil du kunne utvikle din egen merkevareidentitet slik at du blir helt rå til å skape din egen bedrift.

Gjennom tverrfaglige workshops og studieturer styrker du ditt sosiale nettverk og vil knytte viktige kontakter for et fremtidig og livslangt samarbeide.

Ta kontakt med oss for for å bli lærling i et tradisjonshåndverksfag - vi sjekker mulighetene for en læreplass i nettopp det faget du brenner for.