Hopp til hovedinnhold
Tegning av et langstrakt hus med rette linjer i grønne omgivelser.

Håndverkets hus skal bli hjertet i en regional formidlings- og opplæringsarena for bygningsvern, tradisjonshåndverk og immateriell kulturarv. Håndverkets hus er tegnet av Kampen Arkitektlag (arkitektkontorene Resell+Nicca // Arkitekt Aslak Haanshuus AS), og ble kåret til vinner blant 120 forslag i en internasjonal arkitektkonkurranse. Det skal bygges etter prinsipper fra sirkulær økonomi, med størst grad av gjenbruk av materialer og bærekraftige løsninger. Bygget skal ha høy arkitektonisk kvalitet og tilpasses eksisterende museumsbygg, og prosessen vil bli et formidlingsprosjekt på museet og digitalt. 

Håndverkstunet skal bli en levende arena hvor kommende generasjoner av håndverkere og spesialister innen tradisjonsbærende håndverk kan utvikle og spre både kompetanse og kunnskap. Tunet som helhet kombinerer nybygg med oppgradering av eksisterende bygningsmasse etter prinsipper for sirkulære og bærekraftige løsninger. Museets bygninger vil også bli gjenstand for restaurering i kurs, utdanning og formidling. Publikum inviteres til både å observere pågående prosjekter og til å delta i aktiviteter. Brukerne av håndverkstunet, museumsbesøkende og turgåere vil få opplevelsen av et levende museum som yrer av aktivitet gjennom uken og året. Håndverkstunet skal bli et sted som inspirerer og utdanner til bærekraftige løsninger for fremtiden, i samarbeid med lokalmiljøet og gode partnere.

Hovedaktørene i prosjektet er tre avdelinger i MiA: Follo museum, Akershus bygningsvernsenter og Tradisjonshåndverk samt Østfoldmuseene. Intensjonsavtaler om samarbeid er i tillegg inngått med Norsk Folkemuseum og Verneforeningen Gamle Drøbak – en viktig lokal aktør.

Ivaretar kulturarv og framtidens samfunn

Gjennom kurs, undervisning, formidling og levende kommersielle verksteder, skal det være mulig å demonstrere at tradisjonelt bygningsvern og håndverk er kostnadseffektive, bærekraftige og gjennomførbare måter å ivareta både kulturarv og framtidens samfunn.

Lokaliseringen av Håndverkets hus gjør det mulig å skape en kontekst og tilhørighet som bidrar til å engasjere og øke kunnskap og interesse blant publikum. Håndverkets hus blir del av et levende museums- og håndverkstun ved Follo museum med høyt aktivitetsnivå, og regionalt og nasjonalt nedslagsfelt.

 • Foto av mann høvler en planke.
  1/1

Håndverkstunet ved Follo museum

Nybygget «Håndverkets hus», vil sammen med en utendørs smie og hovedbygningen ved museet utgjøre et håndverkstun. Tunet skal forene ulike behov innenfor opplæring, og bidra til økt kunnskap om og rekruttering til truede håndverksfag. Det skal være en faglig møteplass hvor håndverkere, elever, lærlinger, kunnskapsformidlere og huseiere kan bygge kompetanse og nettverk. 

MiA er allerede en sentral formidler av håndverkstradisjoner og immateriell kulturarv gjennom sine museumsarenaer, og særlig gjennom aktivitetene til Akershus bygningsvernsenter og opplæringskontoret Tradisjonshåndverk. Med håndverkstunet vil senternes aktiviteter samlokaliseres ved Follo museum, og sette attraktive rammer for opplæring, formidling og kursvirksomhet i lokaler som er tilpasset ulike læringsbehov og museumsaktiviteter for et bredt publikum. 

Det jobbes med å utvide senternes aktivitet til Østfold, også med mulighet for å utvide kurstilbud til huseiere og håndverkere for å utfylle allerede eksisterende tilbud i Buskerud og Oslo.

 • Svart-hvit foto av smiredskaper.
  1/1
  Foto: Tore Haslemo

Hvorfor er Håndverkets hus og håndverkstunet så viktig for Follo museum og MiA?

MiA har en viktig rolle regionalt som utdannings- og kompetanseinstitusjon, i tillegg til at vi jobber aktivt med å utvikle hver enkelt museumsarena til inkluderende, levende møteplasser i lokalmiljøet. Vi ønsker å tilby spennende og trygge rammer for livslang læring så vel som for kurs, opplæring- og kompetansetiltak. Håndverkstunet vil bidra til regional og nasjonal oppmerksomhet om vårt tilbud, slik at vi har muligheten til å nå drømmen om å bli en attraktiv opplærings- og museumsarena lokalt og regionalt. Det er også viktig for kompetansemiljøene i Drøbak og i Østfold, og skoler i området som sårt trenger et kompetansesenter som dette.

Å skape et håndverkstun med både oppføring av «Håndverkets hus», smie og oppgradering av hovedbygget gir fasiliteter for en satsning med en helhetlig tilnærming til bærekraft. Museumsmeldingen framhever at bærekraft har både en miljømessig, sosial og økonomisk dimensjon, som må ses i sammenheng for å få til bærekraftig utvikling. Bevaring av tradisjonshåndverk, bygningsvern og immateriell kulturarv er vektlagt i meldingen, som et viktig arbeid for å nå FNs bærekraftsmål på det sosiale og kulturelle området – til nytte i samtiden og for utviklingen mot en mer bærekraftig framtid.

 • Foto av to mennesker som setter opp en steinmur.
  1/1

121 internasjonale bidrag til arkitektkonkurransen

Det ble invitert til åpen plan- og arkitektkonkurranse for et levende verksted, situert på Follo museums område på Seiersten i Drøbak.

Fristen for innsendelser var 13. november 2020, og det kom hele 121 internasjonale bidrag.

Bidragene (nedenfor) gjennomgått av en jury, bestående av arkitekter og representanter for NAL, samt MiA, Viken fylkeskommune og relevante fagmiljøer. 

Vinneren er offentliggjort!

Torsdag 21. janur 2021 offentliggjorde vi vinneren av arkitektkonkurransen.

1. PREMIE 700 000 NOK

KONKURRANSENS VINNER
Motto: “HÅNDVERKETS HUS”
Resell+Nicca // Arkitekt Aslak Haanshuus AS

 • Tegning av et langstrakt hus med rette linjer i grønne omgivelser.
  1/5
 • Tegning av et stort verksted med håndverkere som jobber i.
  2/5
 • Tegning av langstrakt hus i kveldsmørket. Det lyser fra vinduene.
  3/5
 • Tegning av verksted med håndverkere som jobber.
  4/5
 • Tegning av et kart over bygninger og hus ovenifra.
  5/5

2. PREMIE 400 000 NOK

Motto: “ÄSSJAN”
Liljewall arkitekter AB

3. PREMIE 200 000 NOK

Motto: “I LANDSKAP OG TUN”
Studio Eika

Opptak av offentliggjøringen

 • 1/1

Presisering: 

Kransen - Her slår vi rot, som fikk hedrende omtale, er levert av Aarhus Hildrum og CKI Studio.

Verkstedet i lunden, som fikk hedrende omtale, er levert av Torgeir Nordbø og Isak Grimstad.

Se juryrapport

Juryrapport_Verkstedbygg_MiA.pdf

 

Samarbeidspartnere

 • Logo for MiA - Museene i Akershus
  1/2
 • Logo for Østfoldmuseene.
  2/2
Museum24:Portal - 2024.03.00
Grunnstilsett-versjon: 1