Hopp til hovedinnhold
 /

MiA - Museene i Akershus har fått tildelt 16 millioner kroner av Sparebankstiftelsen DNB til å bygge Håndverkets hus på Follo museum.


- I dag kan vi juble! Med Sparebankstiftelsens bidrag vil med sikkerhet kunne gjennomføre prosjektet og starte byggeprosessen, sier stabsdirektør Even Ødegaard ved MiA - Museene i Akershus. 

En gledens dag for tradisjonshåndverk og bygningsvern

«Håndverkets hus», vil sammen med en utendørs smie og hovedbygningen ved museet utgjøre et håndverkstun. Tunet skal forene og være en opplæringsarena for bygningsvern, tradisjonshåndverk og immateriell kulturarv.  Det skal være en faglig møteplass hvor håndverkere, elever, lærlinger, kunnskapsformidlere og huseiere kan bygge kompetanse og nettverk.

- Dette er en gledens dag for tradisjonshåndverk og bygningvern i Akershus og Østfold. Med denne tildelingen sikrer vi framtida til truede håndverksfag, sier Ødegaard.

En del av "Håndverksløftet"

Tildelingen er del av Sparebankstiftelsen DNBs storsatsing «Håndverksløftet» som ble lansert i april i år. Formålet med satsingen er å gi barn og unge anledning til å bli kjent med tradisjonelle håndverksfag, og å gi dyktige unge tradisjonshåndverkere muligheter for å utvikle seg som utøvere og formidlere av sitt fag.

- Med «Håndverksløftet» vil vi bidra til at samfunnet i økende grad gjenkjenner og anerkjenner godt håndverk. Vi ønsker også å synliggjøre sammenhengen mellom håndverk og bærekraft, sier prosjektleder i Sparebankstiftelsen DNB, Tuva Løkse.

- Ved Håndverkstunet kan vi tilby både kurs, utdanning og formidling. Dette skal bli et sted som inspirerer og utdanner til bærekraftige løsninger for fremtiden, og nå står vi her snart med spaden i hånda. Med gode samarbeidspartnere i Østfoldmuseene og Norsk Folkemuseum, er vi trygge på at dette prosjektet blir akkurat det vi har drømt om, sier Ødegaard i MiA.

Hovedaktørene i prosjektet er tre avdelinger i MiA: Follo museum, Akershus bygningsvernsenter og Tradisjonshåndverk samt Østfoldmuseene. Intensjonsavtaler om samarbeid er i tillegg inngått med Norsk Folkemuseum og Verneforeningen Gamle Drøbak – en viktig lokal aktør.

Levende arena  

Håndverkstunet skal bli en levende arena hvor kommende generasjoner av håndverkere og spesialister innen tradisjonsbærende håndverk kan utvikle og spre både kompetanse og kunnskap. Tunet som helhet kombinerer nybygg med oppgradering av eksisterende bygningsmasse etter prinsipper for sirkulære og bærekraftige løsninger. Museets bygninger vil også bli gjenstand for restaurering i kurs, utdanning og formidling

Håndverkets hus er tegnet av Kampen Arkitektlag (arkitektkontorene Resell+Nicca // Arkitekt Aslak Haanshuus AS), og ble kåret til vinner blant 120 forslag i en internasjonal arkitektkonkurranse.

- Nå er det noen justeringer som må gjøres med arkitektene, og så håper og tror vi at vi kan kunne ta første spadetak våren 2023, avslutter Ødegaard.