<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Taksidermist

Taksidermisten jobber med utstopping og preparering av dyr. Taksidermisten har stor kunnskap om dyrenes anatomi og fysiologi og har en viktig samfunnsoppgave i å sikre biologisk materiale, slik at det bevares for ettertiden.

Dyrene som blir stoppet ut blir brukt som dekorasjoner, jaktroféer og læremidler i skolen. Som taksidermist må du ha evnen til å observere detaljer, være kreativ og ha god formsans. 

Det er også viktig å beherske modellering, male- og prepareringsteknikker, samt kunne ulike utstillingsteknikker. Tålmodighet og nøyaktighet er svært viktig som taksidermist.

  • 3/5