Hopp til hovedinnhold

Seilmaker

Seilmakerfaget handler om å framstille seil og seilduksprodukter.

Gjennom praktisk arbeid og bruk av materialer, verktøy, maskiner og gamle og nye håndverksteknikker utvikler lærlingene håndlag og forståelse av skapende arbeidsprosesser og fagets egenart. Lærefaget skal forberede lærlingene til å produsere seil til et nasjonalt maritimt miljø både gjennom det tradisjonelle håndverket og gjennom innovasjon og nytenkning.

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Seilmakeren kan også være med på å utforme og designe seil og andre tekstiler til båter. Seilene må konstrueres slik at de oppnår riktig styrke og aerodynamisk form. Seilmakeren lager også andre tekstiler til båter med søm, liming og sveising.

Som ferdigutdannet seilmaker kreves en del teoretisk kunnskap som bl.a. matematikk og engelske faguttrykk.

Seilmaker må du være flink til praktisk arbeid, og ha god form- og fargesans. Arbeidet må utføres med stor grad av nøyaktighet. 

Utdanning: vg1 Håndverk, design og produktutvikling, 3 års læretid i seilmakerbedrift (særløp).

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1