<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Salmaker

Salmakeren jobber med produksjon, reparasjon og vedlikehold av seletøy, ridesaler og andre liknende produkter i skinn og lær hovedsakelig til hest.

 • (Foto/Photo)
  1/9
  (Bilde 1 av 9)
 • (Foto/Photo)
  2/9
  (Bilde 2 av 9)
 • (Foto/Photo)
  3/9
  (Bilde 3 av 9)
 • (Foto/Photo)
  4/9
  (Bilde 4 av 9)
 • (Foto/Photo)
  5/9
  (Bilde 5 av 9)
 • (Foto/Photo)
  6/9
  (Bilde 6 av 9)
 • (Foto/Photo)
  7/9
  (Bilde 7 av 9)
 • (Foto/Photo)
  8/9
  (Bilde 8 av 9)
 • (Foto/Photo)
  9/9
  (Bilde 9 av 9)

Salmakerfaget handler om å tilpasse, nyskape og produsere utstyr til dagens bruk av hest. Gjennom praktisk arbeid i tradisjonelle og nye søm- og formingsteknikker for nyproduksjon og reparasjoner har salmakeren kunnskap om sammenhengen mellom materialvalg og produksjon og forståelse av anatomisk og biomekanisk tilpassing til både hest og rytter. Faget skal forberede yrkesutøvere som kan dekke behovet for salmakerarbeid til både tradisjonell og moderne bruk i hestesporten.

Vedlikehold og restaurering av eldre salmakerarbeid, som eldre seletøy og saler er en del av arbeidsoppgavene til salmakeren. 

Som salmaker bør du være praktisk anlagt, opparbeide deg styrke i hendene og ha formsans, være kreativ og kunne jobbe med nye ideer og produkter, samt ha et bevisst forhold til kvalitet og trender.

Utdanning: Vg1 Håndverk, design og produktuvikling, vg 2 søm og tekstilarbeid, 2 års læretid hos en hestesalmaker