<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Repslager

Repslager er en håndverker som lager tau, trosser og kabler, en som slår rep. Å slå betyr i denne sammenhengen å tvinne.

 • (Foto/Photo)
  1/2
  (Bilde 1 av 2)
 • (Foto/Photo)
  2/2
  (Bilde 2 av 2)

Du lærer å lage tau med ulikt materiale, alt fra historiske materialer som vikingtidens bast, hår og hud, middelalderens hamp og dagens syntetiske materialer.

Repslagning skjer på en reperbane. Eneste reperbane i drift er en del av Fartøyvernsenteret i Norheimsund. 

Repslageren spinner fibre til garn ved å gå baklengs bort fra et roterende drev. Hele tiden fores garnet som er spunnet med nye fibre. Garnet holdes hele tiden stramt med en hånd og repslageren må passe på at det blir snodd jevnt. Et varierende antall garn tvinnes sammen til en kordel. Det er antall garn i kordelen som bestemmer ferdig dimensjon på tauet. Tre eller fire kordeler slås så sammen til et tau. Tauverk impregneres for å få lengre levetid. 

Repslageren kan også utføre arbeid med løpende og stående rigg til båter og fartøyer. Kundene er båt- og fartøyeiere, privatpersoner, museer m.fl.

Utdanning: vg 1 håndverk design og produktutvikling. Tre års læretid i bedrift.