<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Kurvmaker

Kurvmakeren lager kurver, møbler og andre flettegjenstander i pil, sjøgress, røtter, never og rotting.

 • (Foto/Photo)
  1/9
  (Bilde 1 av 9)
 • (Foto/Photo)
  2/9
  (Bilde 2 av 9)
 • (Foto/Photo)
  3/9
  (Bilde 3 av 9)
 • (Foto/Photo)
  4/9
  (Bilde 4 av 9)
 • (Foto/Photo)
  5/9
  (Bilde 5 av 9)
 • (Foto/Photo)
  6/9
  (Bilde 6 av 9)
 • (Foto/Photo)
  7/9
  (Bilde 7 av 9)
 • (Foto/Photo)
  8/9
  (Bilde 8 av 9)
 • (Foto/Photo)
  9/9
  (Bilde 9 av 9)

Kurvmakerfaget handler om å flette ulike kurver, enkle møbler og annet flettverk for hånd. Gjennom praktisk arbeid med forskjellige fletteteknikker utvikler lærlingene kunnskap og forståelse av sammenhengen mellom kvalitet, form og funksjon. Lærefaget skal forberede yrkesutøvere til å dekke behovet for håndlagde kurvprodukter til et bredt spekter av kunder.

Tradisjonelle fletteteknikker gir grunnlag for å utvikle nye produkter. Kurvmakere utvikler produktene alene eller i samarbeid med utøvere fra andre fagområder.

Nyskaping av kurver i tradisjonelle teknikker krever interesse og respekt for eldre håndverksteknikker. Kurvmakeren har også en viktig rolle i forhold til å ivareta og videreføre materialkunnskap. Som kurvmaker bør du like å arbeide selvstendig, ha et godt håndlag og en god formsans, estetisk sans.

Utdanning: Vg1 håndverk, design og produktutvikling, 3 års opplæring i bedrift i kurvmakerfaget. (særløp)