<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Håndbokbinder

En håndbokbinder bruker gamle innbindingsteknikker for å binde inn og reparere bøker og dokumenter. De arbeider med små opplag av nye bøker og tidsskrifter, og antikvariske/gamle bøker og dokumenter.

Håndbokbinderen binder inn enkeltbøker eller små opplag av bøker. Innbinding av protokoller, tidsskrifter, minnebøker og kunstbøker er andre arbeidseksempler. 

Det er både innbinding av helt nye bøker og reparasjoner og restaurering av gamle og kanskje verdifulle bøker. I arbeidet brukes materialer som skinn, tekstil, papp, papir, klebestoffer og metaller til forgylling. 

Et bokbind består av mange detaljer, hvorav mange ikke er synlige når man står med en ferdig bok i hånda. Det er ofte verdifulle bøker som skal bindes inn på nytt, og håndbokbinderen må kunne bruke riktige teknikker for å ta vare på disse. 

Digital teknikk har gjort det enklere å skrive ut bilder og tekst som kan bindes sammen i små opplag. Håndhefting skjer ved sammensying i en heftelade, slik det har vært gjort i flere hundre år. Håndbokbinderen lager også mapper, esker, kassetter, menyer, adressepermer o.l. 

I tillegg til innbinding og forgyllede titler, kan håndbokbindere marmorere papir til omslag e.a. Teknikken innebærer at farger flyter ut i en tyktflytende veske som papiret legges i. Kunder er privatpersoner, lag og foreninger, bedrifter og offentlige instanser.

Utdanning: vg1 håndverk design og produktutvikling. Tre års læretid i bedrift.

  •  (Foto/Photo)
    1/3
  •  (Foto/Photo)
  •  (Foto/Photo)