<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Gjørtler

Gjørtleren lager gjenstander i messing og bronse for å dekke samfunnets behov for restaurering av gamle gjørtlerarbeider og ved å videreføre tradisjonelle støpe- og bearbeidingsteknikker.

Gjørtleren skal bidra til nyskaping av interiør-, møbel- og bygningsdetaljer, plaketter og dekor. Som gjørtler må du ha håndverksferdigheter, formsans og evne til å se sammenheng mellom form, funksjon og konstruksjon, kunne se lærefaget i kunsthistorisk perspektiv, samt selvstendighet til å samarbeide med tilstøtende fagmiljøer. 

Du får erfaring med ulike støpe- og bearbeidingsteknikker gjennom praktisk arbeid med materialer, verktøy og teknikker som gir grunnlag for faglig utvikling i gjørtlerfaget.

Utdanning: Vg1 design og håndverk, 3 års opplæring i bedrift i gjørtlerfaget.

 • (Foto/Photo)
  1/4
 • (Foto/Photo)
  2/4
 • (Foto/Photo)
  3/4
 • (Foto/Photo)